logo

Ettevõte GorTransAvto peab oluliseks vedajate õiguslikke nõudeid. Reisijateveo dokumentide loetelu on dokumentide nimekiri, mis on nõutavad juhil mis tahes lennu ajal. Meie ettevõttel on reisijateveo riigilitsents, samuti teatis õiguse kohta transportida tellimuse alusel. Seega kinnitab riik, et meie ettevõtte töötajad läbivad korrapärase kutseõppe ja omavad vajalikku kvalifikatsioonitaset.

Muud reisijateveo nõuded

Reisijateveo dokumentide loetelu ei ole aga ainus seaduse nõue. Kõik meie bussid vastavad lasteketsete nõuetele. Kõik sõidukid on varustatud:

 • Kolmepunktilised ja kahepunktilised turvavööd;
 • Vajalikud identifitseerimismärgid (plaat "Kohandatud" ja tähis "Ettevaatust, lapsed!").

Kõik juhid läbivad kohustusliku kontrolli meditsiinitöötaja poolt enne ja pärast lendu. Oleme valmis andma litsentsi ettevõtetele, kes teostavad oma töötajate regulaarseid arstlikke läbivaatusi taotluse korral. Bussid ja väikebussid läbivad enne pealelaadimist reisijate veoauto hooldust ja kontrolli. 2012. aasta 31. juuli transpordiministeeriumi tellimusel N285 ettenähtud paanikaunupp on paigaldatud kõigile GorTransAvto bussidele.

Professionaalne lähenemine reisijateveole

Ettevõte GorTransAvto tegutseb täielikult kooskõlas kehtivate reisijateveo käsitlevate õigusaktide kõikide eeskirjadega. Reisijateveo dokumentide loetelu sisaldab:

 • Elukindlustuse leping ja reisijate tervis;
 • Iga meie ettevõtte reisija on kindlustatud vastavalt seadusele N 67-FZ summas 2025 000 rubla;
 • Saateleht;
 • Organisatsiooni pitseriga reisijate nimekiri, mis on koostatud vabas vormis või vastutav asutus. *

(*) - Vastavalt reisijateveo reguleerivatele õigusaktidele tuleb juhile enne bussi pardale minemist esitada reisijate nimekiri, mis on koostatud vabas vormis ja sertifitseeritud organisatsiooni pitseriga.

Püüeldes pakkuda kõikidele klientidele kõrgeima kvaliteediga teenuseid, ei piirdu me riigi kehtestatud reeglitega. Samuti korraldame laevastiku seisundi säilitamiseks ja erakordsel tasemel juhtide kvalifitseerimiseks täiendavaid ennetustöid.

Töötada isikliku bussiga turistide transportimiseks ilma SP-ga, milliseid dokumente on vaja liikluspolitsei jaoks?

Privaatses bussis (mitte IP-is) ma tahan turismirühmi läbi viia linnadevahelisel teel, millised dokumendid võivad nõuda liikluspolitseid

Advokaadi vastused (1)

. Vastavalt § 24 föderaalseaduse litsentsimise teatud liiki tegevuse aktsepteeritavad 22. aprill 2011 ja see jõustus 27. aprill 2011 litsentsid on vaja järgmisi tegevusi: "tegevuse reisijate poolt sõidukitel transportida rohkem kui kaheksa inimest (jaoks välja arvatud juhul, kui konkreetne tegevus toimub tellimuste või juriidilise isiku või üksikettevõtja enda vajaduste tagamiseks).

Eespool öeldust tuleneb, et lisaks juhtkonna tavapärastele dokumentidele (T / C kontrollimise õiguse tunnistus, T / C registreerimise tunnistus jne) on vaja litsentsi (luba).

Otsid vastust?
Advokaadilt on lihtsam küsida!

Küsige advokaatidelt küsimust - see on palju kiirem kui lahenduse leidmine.

Kuidas korraldada kohandatud laevandus? Esimesed sammud ja vajalikud dokumendid

Mis on kohandatud transport ja millised peaksid olema vedaja esimesed sammud, kes otsustasid selle äri alustada? Kas tal on vaja litsentsi saada või piisab Rostransnadzori teavitamisest? Selle artikli leiate vastused nendele küsimustele ja teada saada, milliseid dokumente peab alati olema juhi bussi kohandatud mis kontrollib liikluspolitsei, ja et - Transport Inspektsiooni saada muud vajalikku teavet.

Mis on "raha teenimine"?

See on esimene küsimus, mis tekib siis, kui soovite "äri minna". Vastus on esmapilgul lihtne ja ilmne - inimesed teevad alati seda ja mida nad alati maksavad. Nad söövad (toidu tootmine ja müük), kleit (kaubitsemine erinevate hinnasektsioonide rõivaste ja jalatsitega), sureb (matuseteenused). Ja loomulikult ratsutada. Seega on reisijatevedu üsna atraktiivne äritegevuse liik.

Siiski tuleb meeles pidada, et see on väga suur konkurents. Riigi, munitsipaal- ja eraõiguslike maanteetranspordiettevõtete on juba pikka aega "haaratud". Seepärast ei ole tavapärases ja taksos liikluses üksikettevõtja alguses palju särada. Eriti pärast föderaalse seaduse nr 220 "Reisijate ja pagasi regulaarse transpordi korraldamist maantee- ja linnaalade elektritranspordiga Vene Föderatsioonis" juulis 2015. aastal. [1] Jätkab kohandatud liikluse "nišš". Erinevalt tavalistest ja taksoteenustest, toimub kohandatud vedu lepingute ja ühekordsete tellimuste kaudu organisatsioonidelt ja avalikkust.

Mis vahe on?

Reisijatevedu jagunevad regulaarselt, mis näitavad liikumise bussid graafikus, ühekordsed kohandatud, kui buss ostetud spetsiaalselt inimeste veoks ja transpordi reisijate takso reisijatele.

Sel juhul regulaarseks saamiseks nõutava staaži litsentsi, mis tähendab, et Vedaja kohus on remondi baasi, mis on varustatud parkimine bussid, korraldada enne reisi ja pärast tervisekontrolli draiverid, pre-drive kontrolli tehnilise seisukorra sõidukid ja pidama korrapäraselt hooldust, käitumise infotunnid liiklusohutusele draiverid ja kontrollige draiveri töö- ja puhkeaja vastavust.

Need nõuded on litsentseeritud. Nende järgimist kontrollib föderaalne transporditeenuste järelevalve teenistus (Rostransnadzor), ning rikkujatele kohaldatakse kuni litsentsi peatamist ja lõpetamist rangelt haldusvastutuse alla.

Esimesed sammud

litsentsi saamiseks ei ole vajalik eritellimusel valmistatud transport, kui 2009. aastal võeti kasutusele teatise läbiviimise kord ettevõtliku tegevuse reisijate bussiga (eritellimusel valmistatud transport) ja see tegevus tühistatud litsentsi (RF valitsuse dekreet 16.07.2009 № 584 "On teate esitamise kord teatud tüüpi ettevõtlusalaste tegevuste alustamiseks "[2]).

Kuidas teavitada asutusi sellest, et olete ettevõtte alustanud - kohandatud transport?

On vaja koostada ja esitada (kahes eksemplaris) riigile teehoiutööde Management (otse või tähitud kirja loetelu investeeringud ja saamise taotluse või vormis elektroonilise dokumendi allkirjastab elektrooniliselt digitaalallkirjaga taotleja) teate ettenähtud vormis (informatsioon, et avalike teenuste pakkumine on kättesaadav Rostransnadzori ametlikul kodulehel (www.rostransnadzor.ru).

Peate näitavad 1) täielik ja lühendatud, sealhulgas ettevõtete (vajaduse korral) nimi juriidiline isik, tema organisatsiooni õiguslik vorm, nimi, isanimi üksikettevõtja; 2) juriidilise isiku, selle filiaalide ja esinduste postiaadressid, deklareeritud tegevusliigi (te) tegeliku rakendamise kohad, üksikettevõtja deklareeritud tegevusliigi (te) tegeliku rakendamise kohad; 3) juriidilise isiku peamine riiklik registreerimisnumber või üksikettevõtja riikliku registreerimise registri peamine riiklik registreerimisnumber; 4) maksumaksja identifitseerimisnumber, juriidilise isiku või üksikettevõtja registreerimise kuupäev maksuhaldurile; 5) tegevuse liik, tegevusala liigid (teenused), mis on seotud tegevusega, mille algust teatatakse teatises.

Lisaks sõiduki tüüp, mark, mudel; vabastamise aasta; reisijate läbilaskevõime / kandevõime (kaubaveoks); sõiduki riiklik registreerimismärk; identifitseerimisnumber (VIN); sõiduki omand (vara, rendilepingu või rendilepingu või volikirja kehtivusaeg); seadme olemasolu töö ja juhi puhkeajale (sõidumeerik) registreerimiseks; vedaja tsiviilvastutuse kohustusliku kindlustuslepingu olemasolu (OSAGO).

Teade kantakse teadete registrisse. Kõnealune avalik teenus tuleb taotlejale esitada taotluse esitamise päeval.

Määrus ja vastutus

Litsentside puudumine aga ei tähenda seda, et vedajatel oleks võimalik teostada kohandatud vedu oma äranägemisel. Selline vedu tuleb korraldada vastavalt "Reisijate ja pagasi veo eeskirjadele maantee- ja maanteetranspordi suhtes" (Venemaa Föderatsiooni valitsuse 14. veebruari 2009. a määrus nr 112). [3]

Vastavalt punktis 3 nimetatud määruse reisijate ja pagasi toimub järjekorras sõidukile tingimusel põhjal Prahtimislepingu, mille tingimused on määratud poolte kokkuleppel vastavalt artikli 27 föderaalseaduse № 259:

 1. Reisijate ja pagasi vedu toimub taotluse korral sõidukiga, mis on esitatud kirjalikult sõlmitud tšarterlepingu alusel.

 • Lendude kokkuleppel peaks olema:
  • teave kaubalaevade ja kaubalaevade kohta;
  • etteantud sõiduki tüüp (vajaduse korral - sõidukite arv);
  • marsruut ja sõiduki tarnekoht;
  • kindel või määramatu ringkond isikute kohta, kelle veoks sõiduk on ette nähtud;
  • veotingimused;
  • sõiduki kasutamise eest makstav summa;
  • reisijate veo eeskirjades sätestatud nõuete kohaselt kehtestatud sõidukite pardale lubamise kord (kui sõiduk on ette nähtud teatud ringi vedamiseks). [4]
 • On vaja teada

  Buss peaks alati olema: kindlustus OSAGO, sõiduki registreerimistunnistus, reisi saateleht, bussireisijate käitumiskorda käsitleva lepingu lisa (lepingu kohaselt on klient vastutav reisijate tutvustamise eest nimetatud eeskirjadega ja nende järgimise eest).

  Sõidumeerikul on õigus kontrollida ainult veokontrolli töötajaid.

  Kõigile pikamaa-reisijatele tuleb saata kindlustus.

  Juhul liikluspolitsei kontroll peab esitama juhiluba, mis on ühtlasi saatekiri tembeldatud associated arsti ja mehaanik, kindlustus, diagnostika bussi kaardi dokumendid bussis.

  See pole kindlasti kõik. Reisijateveo korraldamine on keeruline, mitmekülgne ja vastutustundlik protsess. Ja selle tegevuse rakendamisel avanevad palju nüansse. Kuid ülaltoodud sammud võimaldavad teil mõista, kust alustada.

  Reisijateveo litsents: registreerimine ja vastuvõtt

  Reisijatevedu on inimeste transport bussiga või autoga. Sellised tegevused võivad olla seotud üksnes füüsiliste ja seaduslike isikutega, kellel on sellise transpordiliigi litsents. Litsentseerimine on üks peamisi meetmeid ärilise reisijateveo ohutuse parandamiseks.

  Reisijate vedamise luba

  Reisijateveo litsents on valitsuse dokument, mis lubab ametlikult inimesi juriidilistele ja üksikisikutele vedada. Selle on välja andnud spetsiaalne asutus. Võimalik on mitte ainult kodumaine, vaid ka rahvusvaheline reisijatevedu.

  Sellise teenusega seotud litsents võib märkimisväärselt laiendada ettevõtte ulatust ja muuta see potentsiaalsete klientide hulgas populaarsemaks. Saada eraisikutele ja suurtele ettevõtetele ärilisi eeliseid. Litsentseerimine on vajalik ülemaailmsete kaubandusplaanide rakendamiseks.

  Miks mul on vaja litsentsi

  Litsentsi saamise tähtsus tuleneb asjaolust, et see on üksikisikute ja juriidiliste isikute tegevuse teatavate aspektide tõendav dokument. Selle valitsuse dokumendi olemasolu näitab, et:

  • Vedaja tagab reisijate täieliku ohutuse.
  • Teenused vastavad kehtestatud eeskirjadele ja standarditele.
  • Autojuhtidele on selles valdkonnas vajalik kogemus ja pikk kogemus edukast tööst.

  Ainult litsents võib tõendada ettevõtete ja üksikisikute kutsealast sobivust.

  Käesolev dokument väljastatakse kohustuslikul alusel ainult reisijate siseveo jaoks, kui nende arv ei ületa kaheksa inimest. Litsents antakse välja omaenda transpordi või renditud juuresolekul.

  Seadusega võib dokumenti saada ainult viieaastase tähtaja jooksul föderaalse transpordisektori teenistuses. Pärast kindlaksmääratud ajavahemikku tuleb litsentsimist pikendada.

  Kuid dokument ei ole kohustuslik, kui ettevõtted tegelevad reisijate veoga oma vajaduste rahuldamiseks. See tähendab töötajate kohaletoimetamist töökohale. Samuti ei pea te reisijate riigisisese vedamise luba seitsme inimese kohta või vähem.

  Sõiduki tellimise, rentimise ja üüri teenindamine koos juhiga eeldab tingimata riigi spetsiaalse dokumendi väljaandmist. Kui samu teenuseid osutatakse juhitajate osalemisega, siis ei pea te seda tegevust litsentsima.

  Kuidas reisijate vedamiseks litsentsi saada

  Reisijateveo seaduslikkuse tagamiseks litsentsi saamiseks peate koguma vajalikud dokumendid ja esitama need Rostransnadzori territoriaalüksusele.

  Transpordile eraldi väljastatavate dokumentide väljaandmine:

  • Linn
  • Intercity
  • Äärelinna.
  • Rahvusvaheline.

  Litsents väljastatakse 30-45 päeva pärast taotluse ametlikku esitamist.

  Mõnel juhul võib organisatsioonile või üksikisikule tegevusluba keelduda:

  • Kui dokumentides märgitud andmed on valed ja moonutavad fakte.
  • Kui litsentseeritud isik ei vasta vajalikele nõuetele.

  Kui rikute reisijateveo eeskirju, võib juht olla administratiivselt vastutav. Mõned lennuettevõtjad üritavad seadusest kõrvale hoida ja tegutseda ilma litsentsi saamata. Samuti on selle eest karistatav haldusvastutus.

  Kui on vaja saada rahvusvahelist liiklust lubava dokumendi, peab juht olema sisemise marsruudiga kolmeaastane töökogemus. Sellise litsentsiga enam ei nõuta kodumaiste saadetiste loa lisadokumenti.

  Millised dokumendid on vajalikud?

  Enne dokumentide kogumist on soovitatav täpsustada nimekirja föderaalse transpordivoliniku ametlikul portaalis.

  Litsentsi saamiseks peavad olema järgmised dokumendid:

  • Juriidilise isiku registreerimistunnistus.
  • Litsentsitaotlus, mis tuleb täita kindlas vormis. Kindlasti täpsustage liikluse liik.
  • Dokumendid, mis kinnitavad isiku maksukohustust.
  • Dokumentide koopiad, mis on reguleeritud "Litsentseerimise eeskirjadega".
  • Ettevõtte asutamisdokumentide koopiad, notariaalselt kinnitatud.

  Autojuhid vajavad järgmisi dokumente:

  • Töökogemus rekordiga, mis kinnitab töökogemust.
  • Meditsiiniline juhiluba juhiloa saamiseks.

  Litsentsi saamine ei toimi ilma dokumentide esitamata teabe sõidukite hooldamise ja remontimise ruumide kohta:

  • Eriotstarbeliste ruumide omandiõigust tõendavate dokumentide koopiad (USRRi või lepingu väljavõte).
  • Oma parkimise deklaratsioon.
  • Dokumendid ruumi tehniliste seadmete kohta.
  • Sertifikaadid või muud dokumendid, mis kinnitavad, et ruumi seisund vastab üldtunnustatud standarditele.
  • Sõidukijuhi eelneva reisikorralduse kontrollimise lepingu sõlmimine.
  • Dokumendid, mis kinnitavad vajaliku transpordi olemasolu.
  • Sõiduki tehniline pass.
  • Diagnostikakett või pilet kontrollimiseks.
  • Transpordikomisjoni spetsialisti järeldused (taotluse korral).

  Kui rahvusvaheline vedu on nõutav litsentsi, peate saama veokontrollist täiendavaid dokumente, mis kinnitavad juurdepääsu rahvusvahelistele lendudele.

  Vedaja põhinõuded

  Kanduril on teatavad nõuded:

  • On vaja, et ettevõtte töötajad töötaksid kvalifitseeritud juhtidega, kellel on kategooria "D" sertifikaadid.
  • Selle kategooria töötaja kogemus ei tohiks olla vähem kui kolm aastat. Teavet kinnitatakse ametlikult - sisestades töövihikusse.
  • Autojuhid peavad omama transpordi juhtimise lubamist.
  • Kohustuslik nõue on meditsiinitöötaja kohalolek ettevõtet, kes viib läbi juhtide kontrollimise enne reisi. Kui seda ei ole, peate sõlmima mõne meditsiiniasutusega lepingu selliste teenuste osutamiseks.
  • Peab olema sõiduki litsentsi kaart.
  • On vaja varustada GLONASSi ja sõidumeerikute transpordi satelliitseirega.
  • Sõidukid peavad olema tehniliselt usaldusväärsed.
  • Raha liik peab vastama transpordiliigile.
  • Eriti varustatud ruumide olemasolu transpordi teenindamiseks ja tehniliseks kontrolliks.

  Kui palju litsents maksab?

  Alustuseks peate maksma riigilõivu summas kuus tuhat rubla. Kui teil on vaja ainult litsentsi pikendada, siis tasu ei ületa 2600 rubla. Summa pikendamisel on 600 rubla. Maksekviitungi lisamine dokumentide üldisele paketile on vajalik.

  Mõned üksikettevõtjad, juriidilised isikud ja üksikisikud püüavad seadust kõrvale hoida ja litsentsi mitte saada. Kuid tulemus on kahetsusväärne. Trahvid ja haldusvastutus ei ole kulutatud kuus tuhat rubla.

  Reisijateveo eest määratakse karistus:

  • Kodanike ja ametnike summa 50 tuhat rubla.
  • Üksikute ettevõtjate jaoks - kuni sada tuhat rubla.
  • Juriidilistele isikutele - kuni 400 tuhat rubla trahvi.

  "Litsentseerimata" sõidukid kuuluvad kohustusliku konfiskeerimise alla. Seaduse mittetäitmise tõttu võib ettevõtte tegevuse peatada kolmeks kuuks. Kohustusi saab tugevdada kuritegude vastu.

  Taksoõiguse saamine

  Reisijateveo teenus taksos on eraldi transporditeenuste kategooria, mille elluviimiseks peab olema litsents. Selle on välja andnud kohalikud omavalitsused 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

  Protsessi tunnuste osas sõltuvad nad piirkondlikust kuuluvusest. Üldnõuded on järgmised:

  • Taksojuhtide juhtimiskogemus peaks olema pikem kui kolm aastat;
  • Teenuse osutamiseks on lubatud kasutada ainult "kabega", heleoranži märgi ja taksomeetriga autosid;
  • Pöörake kindlasti mootoreid iga kuue kuu järel.

  Kui auto on teie eraõiguslik sõiduk, on teil vaja järgmisi dokumente:

  • SP või LLC registreerimisdokumendi koopia;
  • Maksuregistri sertifikaatide originaal ja koopia;
  • Sõiduki sertifikaadi originaal ja koopia;
  • Tellimuse koopia tegevjuhile.

  Kui auto on organisatsiooni omanduses, peate:

  • Autoriõiguse üldise volikirja koopia;
  • Vastuvõtukviitungid;
  • Sõiduki rendileping;
  • Autoliisingu leping ja selle koopia (kui see on olemas).

  Võimalik on esitada kõik dokumendid elektroonilises vormis. Takso luba väljastab transpordiministeerium viieks aastaks.

  Litsentsi registreerimine ühele juhile maksab ettevõtete omanikule kahes tuhandetes rublades.

  Milliseid dokumente on vaja liikluspolitseile, kui nad peatuvad?

  Laste vedu privaatses bussis. Milliseid dokumente on vaja liikluspolitseile, kui nad peatuvad?

  1 vastus 9111.ru advokaatide küsimusele

  Roman, lastele mõeldud ekskursioonibussireisid korraldatakse kuni 12-tunnise marsruudiga ühe juhi ja kuni 16-tunnise sõitjaga koos kahe juhiga.

  Giidiga ekskursioonid korraldatakse pikema aja jooksul koos

  kahe juhi kohustuslik kasutamine, sel juhul reisi korraldamisel

  Pakub tingimusi puhkuseks (hotellides, laagerites jne)

  autojuhid ja reisijad vähemalt 8 tundi pärast 16-tunnilist liikumist.

  Laste vedu ekskursioonide ja turismireiside ajal toimub eredalt

  kellaaeg Bussi liikumine ajavahemikul 23.00-5.00 ei ole lubatud.

  Eelkooliealiste laste turismiekskursioon ei ole soovitatav.

  Juhul kui Klient on lasteasutus, turismiekskursioon ja

  laste ühekordne vedu korraldatakse reeglina vaid juhul, kui on olemas kirjalik

  emaettevõtte luba.

  Laske maanteel sõita (välja arvatud vaatamisväärsused ja vaatamisväärsused)

  turistid), kui te olete teel mitte rohkem kui neli tundi ja juhtudel, kui

  Laste tarnimist muudel transpordivahenditel pole võimalik korraldada.

  8. Ebaseadusliku (ühekordse) sõidu korral äärealal või linnastu

  kaugside Kliendil on õigus nõuda bussi eelõhtul

  reis anti liikluspolitsei tehnilise seisukorra erakorraliseks kontrolliks.

  Laste vedamise korraldamise põhinõuded

  1. Laste transportimise korraldamiseks peab Klient sõlmima töövõtjaga kokkuleppe.

  Samal ajal on töövõtja kohustatud omama sellist liiki tegevust ja litsentsi

  juhitava sõiduki litsentsi kaart, välja arvatud

  juhtum, kui konkreetne tegevus viiakse läbi oma vajaduste rahuldamiseks.

  Litsentsi või litsentsikaardi üleandmine teisele vedajale on keelatud.

  2. Kui majandusüksusel, sealhulgas lasteasutuses, on omaette

  (oma) buss (id), siis kõik nõuded

  transpordi turvalisusega seotud reguleerivad dokumendid. Juhul kui

  selliste võimaluste puudumine peaks buss põhinema ja hooldada

  Töövõtja, kellel on võimalik tagada kõik vajalikud

  transpordi ohutusnõuded.

  3. Juhid, kellel on pidev kolmeaastane ja

  rohkem kogemusi autotööstuse sõidukite kategooria "D" ja mitte

  viimase kolme aasta jooksul on rikutud praeguseid teede reegleid

  4. Organiseeritud laste rühmade vedu on kohustuslik

  iga täiskasvanud sõiduki eest kogu reisi vältel eskorted

  kui transporditavate laste arv on üle kahekümne kaks

  kaasasolev. Enne reisi saavad abistajad spetsiaalse infotundi.

  koos juhiga, mille viib läbi töövõtja või töövõtja volitatud esindaja

  erandina Kliendi juht Metoodika alusel

  soovitused. Kliendil lasub lapse transportimise ohutus selle osaga seotud küsimustes.

  5. Sõiduplaaniga lastega autokolonniga kaasneb auto.

  kiirabi Kui busside arv on väiksem kui kolm, peate olema

  kvalifitseeritud meditsiinitöötaja igas bussis.

  6. Töövõtja busside tehniline seisukord peab vastama põhilistele nõuetele

  sätted sõidukite kasutuselevõtmiseks. Juht peab olema kell

  praegu kehtiva riigi tehnilise kontrolli läbimine

  7. Buss peab olema varustatud:

  - kaks kergesti eemaldatavat tulekustutit, mille maht on vähemalt kaks liitrit (üks in -

  juhikabiin, teine ​​bussi salongis);

  - punane piirjooned ruudukujulised tähised

  (ruudu külg on vähemalt 250 mm, piiri laius on 1/10 ruudu servast), must

  liiklusmärgi 1.21 kujutis, mis tuleb paigaldada "Lastega"

  bussi ees ja taga;

  - kaks esmaabikomplekti (auto);

  - kaherattalised;

  - hoiatus kolmnurk;

  - kui veerus järgneb - teabeleht, mis näitab bussi asukohta

  veerg, mis on paigaldatud bussi esiklaasile sõidusuunas paremale;

  - bussid, millel on rohkem kui 20 istekohta pärast 01/01/98 ja mida kasutatakse

  turismisõidud peavad olema varustatud sõidumeerikutega - juhtimine

  seadmeid läbitud vahemaade pidevaks registreerimiseks ja liikumise kiiruseks

  tööaeg ja juhi ülejäänud osa. Sellisel juhul sõiduki omanik

  peavad vastama Sõidumeerikute kasutamise eeskirjadele autos

  Vene Föderatsiooni vedu, mis on heaks kiidetud Venemaa transpordiministeeriumi määrusega

  8. Bussi klass peab vastama laste transpordiliigile. Igaüks

  enne rongi sõitmist peab buss läbima tehnilise seisukorra kontrolli ja

  seadmete vastavust tee reeglite nõuetele.

  9. Kui lahkute rongist lossimiskohta, peab juht ise tingimisi kontrollima

  10. Lastele mõeldud autokolonniga on kaasas spetsiaalne liikluspolitseiauto,

  liikudes veeru ette. Kui busside arv konvoonis on suurem kui

  10 ühikut, liikluspolitsei eraldab lisaks auto, sulgudes veeru.

  Laste rühmade transportimine ühe või kahe bussiga, eskort

  eriline liikluspolitsei auto ei ole nõutav.

  Lastegruppide vedamisel osalevate busside konvoi lisamine

  teostatakse loomise kohast lõppsihtkohta.

  11. Laste massilise veo puhul määrab töövõtja juhataja:

  - lastel vedamiseks heakskiidetud juhtide arvust - vanem juht;

  - Töövõtja töötajate spetsialistide hulgast - vanemauto kolonni.

  Vanem juht juhib tavaliselt viimast konvoi bussi.

  12. Enne organiseeritud lastegruppide transportimist töövõtja

  koos kliendiga hiljemalt kolm päeva enne kavandatud transpordi alguskuupäeva

  esitab liikluspolitsei asjaomastele osakondadele ametliku teate

  Planeeritud vedu koos näiduga:

  - kuupäevad ja liikumisviis;

  - liikumisgraafik, mis vastab töökorralduse ja muude juhtide nõuetele,

  sealhulgas marsruudi kontrollpunktide läbimise aja kindlaksmääramine,

  peatus- ja puhkepaigad, mis on varustatud vastavalt sanitaarkaitse nõuetele

  - liikumisteekonna ja manööverdamise skeemid, kus on ohtlikud alad tähistatud,

  liikluspolitsei ametikohad, arstiabi osakonnad, haiglad jne;

  - meditsiinitoetuse eraldamise kinnitus;

  - busside markeeringud ja riigi numbrid, autojuhtide nimed

  transpordib lapsi laste ja nende nimekirjaga

  kaasasolevad, kinnitatud hariduse territoriaalüksused.

  13. Klient on kohustatud andma transiidi läbinud lastele korraldatud rühmad.

  rohkem kui kolm tundi, toidukomplektid (kuiv raits) koos

  nende vahemiku koordineerimine Rospotrebnadzori piirkondlike büroodega

  Vene Föderatsiooni subjektid ettenähtud viisil, samuti liikumise ajal

  joogirežiimi järgimist vastavalt kehtivatele sanitaarteenustele

  14. Bussijuhi töörežiim peab tagama esimese kolme tunni.

  Pidev sõitmine

  pausi autoga vähemalt 15 minuti jooksul. Sisse

  Sellise kestuse täiendavad lõhked on ette nähtud mitte rohkem kui

  iga kahe tunni tagant. Erivaheaja andmise korral

  langeb kokku puhkuse ja toitlustamise vaheaegadega, eriline

  pausi ei pakuta. Kui sõidad ühest bussist kaks juhti, siis nad

  vahetage vähemalt kolm tundi.

  15. Enne lasterohke laste transportimist tervishoiu laagritesse tellimuse alusel

  Töövõtja juht määratakse erikomisjoniks, kes viib läbi

  tervishoiuala laagrite juurdepääsuteede esialgne uuring ja teede seisukorra alusel määratakse kindlaks laste transportimise võimalus

  puhkekomplekside ja puhkealade loomisel

  16. Haridusalaste laste regulaarse transpordi korraldamisel

  protsess (näiteks kooli ja tagasi), on vaja kokku leppida marsruutide ja

  sõiduplaanid koos liikluspolitseiga.

  Saadetise nõuded

  1. Bussijuhtide luba vedada lastel peab olema kestusega

  Ülejäänud ülejäänud osa enne reisi vähemalt 12 tunni jooksul, samuti briifing.

  Töövõtja volitatud isik teeb märkuse

  sõidujuhis erijuhend.

  2. Veo läbiviija peab järgima vanema juhiseid

  kui need ei ole vastuolus reisijate veo eeskirjadega, tee reeglitega

  liikumine, mis ei ole seotud bussi marsruudi muutmisega.

  3. Autopargid laste rühmadesse bussidega päevadel kella 23.00 kuni 05.00

  tundides, samuti ebapiisava nähtavuse tingimustes (udu, lumesadu, vihma jne)

  on keelatud. Päevade ajavahemikus 23.00 kuni 05.00 on erandkorras lubatud

  laste transport raudteejaamadesse ja lennujaamadesse, raudteejaamadesse ja lennujaamadesse, samuti

  hilinemine transiitveos lähimasse puhkepaika (üleöö).

  4. Laste vedu bussiga ainult lähitulelaternatega.

  Laste vedu on maanteel või meteoroloogilistes tingimustes keelatud

  kujutab ohtu transpordi ohtu.

  5. Juhi valitud bussi kiirus sõltub teest,

  meteoroloogiliste ja muude tingimustega, kuid ei tohi ületada 60 km / h.

  6. Enne kui buss väljub lendu, saab juht (veerus sõites, vanem

  veerud) peab isiklikult kontrollima, kas laste arv lahkub

  koos istmete arvu (istudes), asjade puudumise ja

  varurõõdud, ladustamisalad, lähituled tulede lisamine.

  Sõidu ajal bussi aknad peavad olema suletud. Ülemistel riiulitel saab

  olge kerged isiklikud asjad.

  7. Bussipeatuse (bussipeatuse) saab sisse lülitada ainult siis

  spetsiaalsed saidid ja nende puudumisel väljaspool teed, et välistada

  lapse (laste) äkiline väljumine teele.

  8. Kui buss peab tehnilise rikke tõttu peatuma,

  juht peab peatama bussi nii, et mitte segada teiste liikumist

  sõidukid, sisse lülitada häire ja selle puudumisel või

  talitlushäired - panna hoiukolmnurga bussi taga kaugusele mitte

  Külas bussist vähem kui 15 meetrit ja külast väljas 30 meetri kaugusel.

  Esimene, kes pääseb bussist, on vanem ja asub bussi esiosas

  jälgib laste lossimist. Kui laps vigastusviisile tekib, tekib äkki

  haigused, verejooks, minestamine jne, peab bussijuht kohe võtma

  meetmed lapse lähetamiseks lähimasse arstiabisse (rajatis, haigla)

  muutes lapsele kvalifitseeritud meditsiinilise abi.

  10. Laste vedamisel on bussijuht keelatud:

  - järgige kiirusega üle 60 km / h;

  - muuta marsruuti;

  - bussi salongis, kus lapsed asuvad, mis tahes lasti, pagasi või

  varud, välja arvatud käsipagas ja laste isiklikud asjad;

  - jätke bussist välja või jäta oma koht, kui bussis on lapsi;

  - autoklaavilt möödudes sõitke eesmise sõidukiga;

  - lahkuge bussist, kui bussis on lapsi, sealhulgas laeva peatumisel ja

  - bussi ümberpaigutamiseks;

  - lahkuda oma kohalt või lahkuda sõidukist, kui nad ei ole meetmeid võtnud,

  mis takistab sõiduki spontaanset liikumist või kasutamist

  tema juhi puudumisel.

  11. Kui teedel on juhil kohustus rangelt järgida tee reegleid,

  liikuda sujuvalt, säilitada vahemaa sõiduki ees

  tähendab, et ilma olulise aeglustumiseta tuleb ettevaatusabinõusid rakendada;

  olge keskkonnas tähelepanelik.

  12. Pärast laskumist laskumist bussist saabumisel peab juht kontrollima salongi

  buss. Kui salongis leitakse laste isiklikke esemeid, anna need edasi nendega kaasasolevale isikule.

  13. Kui teede korraldamisel on mingeid märkusi (puudusi)

  liiklus, teede, tänavate, raudteeületuste asukoht,

  parvlaevad, nende korraldamine, mis ähvardab liiklusohutust,

  juht on kohustatud teavitama töövõtja dispetšerit

  Milliseid dokumente peaks juhi juures olema?

  Täna kaalume, milliseid dokumente peaks juht temaga olema, et mitte satuda ebameeldivasse olukorda.

  Vastavalt liiklusreeglite punktile 2.1.1 on mehaanilise sõiduki juhil kohustus esitada politseiametniku nõudmisel järgmised dokumendid:

  • Juhiluba ja kui mitte, siis ajutine luba asjaomase kategooria sõiduki juhtimiseks;
  • Selle sõiduki registreerimisdokumendid ja kui on olemas haagis, siis selle jaoks samad dokumendid;
  • Mis ettenähtud juhtudel seaduse juht peab esitama loa tegutseda reisijate ja pagasi reisijate takso saateleht litsentsi kaardid ja dokumendid lasti kohta, ja kui läbi suuremõõtmelist lasti või raske või ohtlik, siis peab juht esitama dokumente, andes talle õiguse nende kaupade vedu;
  • Sõiduki omaniku kohustusliku tsiviilvastutuskindlustuse (MTPL) kindlustuspoliis juhul, kui tsiviilvastutuse kindlustusvastutus on kindlaks määratud föderaalseadusega. Olemasolevate õigusaktidega selgesõnaliselt ette nähtud juhtudel on föderaalse transporditeenistuse talituse töötajate jaoks litsentsi kaart, saateleht ja saatelehed;

  Noh, muidugi, nagu alati, et seadustes on SDA-s kirjutatud palju tarku, tundub see olevat kirjutatud vene keeles, kuid see pole tõesti nii, et sa saaksid seda esimest korda aru saada. Nii et ma kavatsen selle lõike lõpu ja tavalise keele analüüsida. Ja nii, lihtsal, juht peaks koos temaga olema:

  1. Vastava kategooria juhiluba;
  2. Sõiduki registreerimistunnistus;
  3. OPSi poliitika;

  See on kogu dokumentide kogum, mida peaks olema, kui sõidate autoga kodust tööle või äri- ja koduväljani ning ei tegele autosse mingisuguse äritegevusega. Seda, viimase 2 aasta jooksul dokumendid on muutunud veelgi väiksem koguni 2, nüüd sa ei pea näitama pileti kontrolli (nüüd diagnostika kaardi ja seda vajavad ainult kaunistamiseks kohustusliku liikluskindlustuse poliis) ja volikiri, kaks dokumenti, siis üldiselt võib neid mitte teha.

  Nüüd ma tahan öelda, mis juhtub unustamatu juhtidega, kas teate, et kahe dokumendi puudumisel võib teie auto parkla juurde minna? Kui teate, et hästi tehtud, ja kui mitte, siis loe edasi, vastus on artikli lõpus! Ja nüüd, veidi rohkem dokumentide kohta, mida näiteks liikluspolitseinikud võivad nõuda, et teid innukalt järele jõuaks, kuid nagu me juba otsustame, peaksite koos teiega kaasas olema 3 standarddokumenti, kui te ei tegele oma autoga nõutav litsents või luba.

  Mis on saateleht ja kuidas see erineb vandeadvokaadist?

  Veokiri väljastatakse ainult töötajatele, kes sõidavad ettevõtte autoga ja äriühingul on juriidilise isiku staatus. Veokirja ja volikirja erinevus seisneb selles, et vastavalt saatelehele ei muutu juht autoga ja õnnetusjuhtumi korral on tsiviilvastutus ainult ettevõte. Kuid juriidilised isikud võivad anda ka volitusi näiteks töötaja poolt isiklikel eesmärkidel ja väljaspool tööaega töötava auto kasutamise eest.

  Mõned inimesed ei tea, kas peate teiega Vene Föderatsiooni kodaniku passi kandma? Me loeme liiklusreeglite punkti 2.1.1 ja püüame hoolikalt leida seal Vene Föderatsiooni kodaniku passi ülekandmise kontrollimiseks, kas pole? Tõsi, ta pole seal, seega me järeldame, et teil ei ole passiga kaasas pidada, rääkimata sellest, et see näitab seda liikluspolitseile, kuid see on parem seda teiega hoida. Iga tuletõrjuja jaoks!

  Kas juht vajab volikirja nüüd?

  General volikiri eemaldati 2.1.1 SDA, mis on, ei saa te teha seda inspektor liikluspolitsei, kuid seadus keegi puhastada, nii et ametliku volikirja vajate, sest õnnetuse korral sertifikaadi Õnnetusjuhtumi või evroprotokol täidetud graafiku alusel millises dokumendis te juhtisite sõidukit ja sellisel juhul on vajalik volitus, et pole probleeme.

  Ja nüüd, nagu lubasin, vastan küsimusele!

  Ilma, et mõlemad dokumendid saaksid autot parklasse tõsta?

  Kui olete sõidukiüksuse ja auto registreerimisdokumendid unustanud, siis peetakse seda raskeks rikkumiseks ja vastutus kuulub Vene Föderatsiooni haldusõiguse koodeksi artikli 12.3 esimese osa alla. Selle artikli osa vastutus tekib vastavalt Vene Föderatsiooni haldusõiguse koodeksi artiklile 27.13 ja selle tulemusel võib sõiduki kinni pidada. Unusta kodu kohustusliku liikluskindlustuse poliis ei ole oluline, või saate nõus inspektor, või siis kirjutada välja trahv, kui te unustada kodu kindlustuspoliis, karistus on 500 rubla., Aga kui sa põhimõtteliselt ei, see oleks trahvi 800 rubla.

  Muidugi, kui te unustada VU ja registreerimise dokumendid, mitte asjaolu, et oma auto see hetke ära viia auto naela, ja saate nõustuda inspektor, ja kui mitte, siis on täpselt ära võetud. Nii et kontrollige enne, kui lähete kõik dokumendid!

  Loodan, et see artikkel oli teile kasulik, sa õppisid midagi uut ja mitte raisatud aega, vaid kulutasid selle kasuks. Teadke oma õigused, soovin teile edu teel!

  Inimeste transport väikebussidesse

  Reisijate vedu väikebussiga on populaarne teenus, mida pakuvad paljud transpordiettevõtted kogu riigis.

  Regulaarsed marsruudid korraldatakse linna, äärelinna, linnadevaheliste vahemaade ja transpordi korras.

  Kuna see transport on nii populaarne, on vaja kaaluda veoteenuste põhireegleid ning vajalikke dokumente.

  Lisaks väikebussi kasutamisele linna ühistranspordina on võimalik isiklikuks kasutamiseks mõeldud draivereid rentida.

  Reisijatevedu väikebussidega iseloomustab suurt hulka ja on vajalik igapäevaseks kasutamiseks ja kodanike üheaegseks kohaletoimetamiseks sihtkohta.

  Selline transport on kasulik, kui see on vajalik töötajate kohaletoimetamiseks töökohale, lastele kooli. Tihti kasutatakse väikebussi inimeste transportimisel pulmadesse ja muudesse pidustused turismirühmade reiside korraldamisel.

  Kuna see transpordiliik on nii populaarne, tuleb hinnata, mis see on, kui transpordiettevõttel on õigus pakkuda transporditeenuseid ja seda, mis selleks on vajalik.

  Andke meile teada, millised nõuded on kehtestatud seadusandlike dokumentidega ja millised sertifikaadid tuleks anda loa tunnistuse saamiseks.

  Millist transporti peetakse väikebussiks

  Mikrobussi (väikese klassi buss) nimetatakse mootorsõidukiks, mille pikkus on kuni 5 meetrit ja on mõeldud reisijate veoks. Sellisel sõidukil ei ole ju rohkem kui 8-10 istekohta.

  Vahel väikebussi peetakse mitte ainult väga väikeseks, vaid ka väikesteks bussideks, minivaniteks. Erinevus esimesest - pikkus, teisest - reisijate ruumide arv.

  Internetis näete palju teateid transporditeenuste osutamise kohta väikebussides, kus on mitu istekohta kuni 20-ni.

  Mitmel juhul on selline sõiduk nagu väikebuss optimaalne.

  Selle auto eelis:

  • saab kasutada inimeste või lasti tarnimiseks;
  • tänu oma väikesele suurusele, ideaalne linnatrass;
  • mida iseloomustab suur mugavus;
  • võib liiklusummikuid kiiremini juhtida;
  • Paljudel mudelitel on gaasimootorid, mis tähendab, et kütuse materjalide kokkuhoid on võimalik.

  Kuid on puudusi. Näiteks üldkasutatavad minibussid, mis reisivad mööda linnatransisid, on sageli rahvarohke ja raskesti juurdepääsetavad kiirusel.

  Ja juhil on keelatud võtta seisvaid sõitjaid, sest selline auto ei ole selleks mõeldud. Vastasel korral võib autojuhtimine saada määratud karistuste eest karistust.

  Kui võrrelda plusse ja miinuseid, siis esimene kaalub üles. Nii et me ei pööra tähelepanu problemaatilustele.

  Läbivaatamine õigusaktides

  Regulaarse reisijateveo korraldamine peaks juhinduma föderaalseadusest nr 220, mille Venemaa Föderatsioon kinnitas 13. juulil 2018.

  Selline normatiivne dokument reguleerib suhteid, millest sada on seotud marsruudi heakskiitmise ja tühistamisega, ettevõtete ja üksikettevõtjate lubamisega transpordile, transpordi infrastruktuuriobjekti kasutamisele.

  Volitatud föderaalasutus kinnitab piirkondadevahelised regulaarliinid isiku ettepanekute alusel, et ta kavatseb sellist vedu läbi viia. Nädala jooksul saab ettevõte vajaliku sertifikaadi.

  Omavalitsuse regulaarveo marsruut ühe territoriaalse piirkonna piires on kehtestatud selle piirkonna kohaliku omavalitsuse volitatud teenistusega.

  Moskva, Peterburi, Sevastopoli munitsipaalplaani ja omavalitsuste marsruudi marsruudid Venemaal asuvad piirkondlikud omavalitsused.

  Kui vedaja rikub veolepingut, tekib vastutus vastavalt Art. Vene Föderatsiooni haldusõiguse koodeks 12.23. Tavaliselt määratakse trahv, mille suurus on märkimisväärne.

  Mida peate väljastama lubadest

  Venemaa riik kontrollib rangelt reisijate vedajate tegevust. Seetõttu peavad vedajad saama litsentsi, mis võimaldab kodanikele osutatavaid transporditeenuseid.

  Arvatakse, et transpordiettevõtete töö tõhustamine suurendab kommertsveokite liiklusohutust.

  Litsentsi võib väljastada üksnes juriidilise isiku staatusega äriühingutele ja üksikettevõtjale, kui nende vedu ja töötajate kvalifikatsioon vastavad kehtestatud ohutusnõuetele.

  Probleemid lubavad Rostransnadzor.

  Kuid on olemas üks "Aga" - litsents on väärt ainult nendele vedajatele, kelle transpordil on reisijatele rohkem kui 8 istekohta. Kõigi teiste väikebusside puhul on vaja sellist litsentsi.

  Kui pakutakse taksoteenuseid, hankige teine ​​luba.

  Kui isiklik väikebuss

  Sellised sertifikaadid on ette nähtud litsentsi saamiseks:

  1. Avaldus
  2. Transpordiga seotud dokumendid.
  3. Tõendid isiku kui üksikettevõtja kohta.
  4. Väljavõte üksikettevõtjate ühtsest riiklikust registrist.
  5. Dokumentatsioon töötajale, kes reageerib reisijate turvalisusele.
  6. Meditsiinilise kraadi koopia või meditsiiniseadusega sõlmitud leping, millega viiakse läbi reisi ettevalmistamine.
  7. Juhiga sõlmitud leping.
  8. Meditsiiniline tõestus
  9. Dokument, mis kinnitab juhi kogemuse olemasolu.
  10. Vastava kategooria juhiluba.
  11. Dokumentatsioon autos (sõiduki pass, rendileping, rendileping).
  12. Teenindusjaamas hooldusleping või dokument, mis kinnitab sõiduki ettevalmistamise võimalust.
  13. Kupongi kontroll või diagnostikakaart.
  14. Autoparkla rendileping.
  15. CTP koopia - kohustuslik tsiviilvastutuskindlustus, mis on ostetud iga auto eest.
  16. Tasu maksmise laekumine.

  Loe reisijateveo põhitõdedest siin.

  Juriidiline isik

  Dokumentide loetelu, mida ettevõte peab esitama:

  1. Avaldus, mis kajastab ettevõtte üksikasju ja kontakte.
  2. Ettevõtte harta.
  3. LLC osanike näidisleping või otsus.
  4. Muutmiskood.
  5. Tunnistus TIN.
  6. BIN
  7. Otsuse tegija või direktori ametisse nimetamise järjekord.
  8. Statistika koodid.

  Ülejäänud dokumendid on samad kui üksikettevõtja puhul.

  Reisijatevedu väikebussides

  Juhul kui toimub regulaarne reisijatevedu, vastutab transporditeenuste osutamise eest vastutav transpordiettevõtja:

  • kui marsruudi ajakava puudu või ei ole täidetud;
  • kui nad ei vasta sõidukite peatamisele tunnustatud standarditega;
  • kui puuduvad kontaktandmed, marsruudikaart;
  • kui ei anta ajakavale või marsruutidele muudatusi õigeaegselt;
  • kui inimesi transporditakse ilma piletita.

  Selleks, et vastutust ei võeta, tuleb järgida kõiki kehtestatud reisijateveo nõudeid.

  Minibussi juhtimiseks peab juhil olema 3-aastane kogemus ja õige kategooria õigused. Kindlasti määrake töötajatele puhkus, kui reisi kestus on üle 12 tunni. Juhtidele antakse juhised enne lahkumist.

  Enne lendu peab autojuhilt veenduma, et sõiduk on heas seisukorras, kontrollige, kas avariiväljapääsud töötavad. Ei ole lubatud asetada võõrkehi.

  Kui lapsi on kavas transportida, on juhi jaoks kehtestatud isegi rangemad nõuded. Näiteks on tal keelatud autost lahkuda, kui seal on poisid. Ärge avage aknaid. Õnnetusjuhtumi korral on autojuht kohustatud viivitamatult laskma arsti juurde.

  Minibussi ei soovitata pikkade reiside korral (kaugemal kui 500 km). Lõppude lõpuks peaks autojuhtidele olema vähemalt 8-tunnist puhkust päevas ja sellises transpordis on seda raske tagada, kuna väike võimsus ei võimalda teise juhi kasutamist.

  Sõitmiseks kaugbussiga ja pikamaavedega väikebussiga peab iga iste olema varustatud turvavööga. Reisijatevaheline internetiühendus väikebussiga saab läbi viia juhtide rangemate nõuetega.

  Kes määrab hinnad

  Kui me räägime reisijate ebakorrapärasest transportimisest, kui auto pakutakse kliendi soovil, arvutatakse teenuse maksumus igal üksikjuhul eraldi. Tariife kehtestab veoettevõtja ise.

  Piirkondade vahelistel liinidel toimuvate korrapäraste vedude läbiviimisel kehtestab tariifi föderaalorgani volitatud isikud, kellel on luba.

  Ühes omavalitsusüksuses asuva maapiirkondade asulate (mitte rohkem kui 2-3) veotariifi kehtestab kohalike omavalitsusüksuste omavalitsusüksus. See viitab nendele piirkondadele, mis hõlmavad vastavaid asulaid.

  Selleks, et tagada kodanikele transporditeenuste kättesaadavus, kinnitab volitatud piirkondlik ja kohalik omavalitsus kohaliku omavalitsuse, piiriülese ja piirneva piirkonna vahelise regulaarse reisijateveo marsruudi. Ta kasutab reguleeritud tariife.

  Kulud Venemaal

  Esitame ligikaudse tabeli tariifide kohta sõitjate veoks väikebussidega mõnes Venemaa piirkonnas (sõidukite rentimine).

  Kaaluge Moskva ja teiste territoriaalsete piirkondade reisijateveo maksumust väikebussidega:

  Top