logo

Hasartmängude kriminaalvastutuse ebaseaduslikuks korraldamiseks ja läbiviimiseks vastavalt Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 171.2.

Hasartmängude all vastavalt lõike 1 punktile 1 Art. 4 29. detsembri 2006. aasta seaduse nr 244-ФЗ "Hasartmängude korraldamise ja läbiviimise riikliku reguleerimise ning Venemaa Föderatsiooni teatud õigusaktide muutmise kohta" all mõistetakse riskipõhist võlakokkulepet, mille on sõlminud kaks või enam sellist lepingupartnerit või hasartmängukorraldaja vastavalt hasartmängude korraldaja kehtestatud eeskirjadele.

Hasartmängude vajalikud ja määravad atribuudid on määr (osaleja poolt hasartmängudele üle kantav raha hasartmängukorraldajale või teisele osalejale, mis on ette nähtud hasartmängus osalemiseks) ja võit (raha või muu vara, sealhulgas omandiõigused, mis tuleb tasuda või üle anda osalejale) hasartmängud hasartmängude reeglite tagajärjel), mille saavutamine on juhuslik ja üldjuhul ei sõltu mängijate oskusest.

Hasartmängud võivad traditsiooniliselt sisaldada mängukaarte (va sport), ruletiid, kihlvedusid, kihlvedusid (riskipõhine võitamisleping, mille tulemus sõltub sündmustest, mille puhul pole teada, kas see saab või mitte) jne.

Tuleb märkida, et ainult hasartmängude korraldust ja / või käitumist peetakse kuriteoks, mitte mängu ise.

Hasartmängude korraldamine tunnustab hasartmängude planeerimiseks kavandatud isiku või isikute rühma tegevust, ruumid, varustust ja muud materiaalset ja tehnilist tuge ning nende rahastamist, teeninduse valimist ja koolitamist, hasartmänguseeskirjade väljatöötamist (heakskiitmist) Mängude osavõtjate, hasartmängukorralduse ja personali haldamise huvides.

Õnnemängu läbiviimine tunnistab osalejatele tema õnnemängude reeglite selgitust, sõlmides nendevahelisest riskist tulenevat kokkulepet, otseselt hallates (jälgides) hasartmänguprotsessi, kihlvedude vastuvõtmist, tasu maksmist jne.

Selle koosseisu kohustuslikud tunnusjooned on kuritegevuse, hasartmängude seadmete ja koha tegemise võimalus väljaspool hasartmänguvööndit.

Hasartmänguvöönd on tunnistatud osaks Venemaa Föderatsiooni territooriumist, mis on ette nähtud hasartmängu korraldamiseks ja läbiviimiseks. Praeguseks on Venemaa Föderatsiooni territooriumil loodud neli hasartmänguvööndit: Azov-City (Krasnodari piirkond), Siberi münd (Altai territoorium), Primorye (Primorye Territory) ja Yantarnaya (Kaliningradi oblast). Tegutsemine on ainult "Azov-City". Arutleb hasartmängude tsooni loomist Krimmis.

Hasartmängude korraldamise ja läbiviimise tegevust kihlvedude kontorites, kihlvedude kauplustes ja nende vastuvõtupunkte saab korraldada väljaspool hasartmängualasid, kuid ainult asjakohaste litsentside alusel.

Mängimisseadmed käsitlevad hasartmängude korraldamiseks kasutatavaid seadmeid või vidinaid: mänguautomaate, mängulauda, ​​mängukaarte, mängulõike.

Hasartmänguseadmete kasutamise all tuleks mõista selle kasutamist hasartmängude protsessis. Selliste seadmete soetamine, ladustamine, vedu või müük ei ole kuritegu.

Selle kuriteo kohustuslikud tunnused on info- ja telekommunikatsioonivõrkude kasutamine, sealhulgas Internet, samuti side, sealhulgas mobiilside, samuti hasartmängude tsoonis hasartmängude korraldamiseks ja läbiviimiseks ettenähtud loa puudumine.

Hasartmängude valdkonnas hasartmängude korraldamise ja läbiviimisega seotud tegevusluba antakse mänguvööndi juhtorganile määramata ajaks.

Maksimaalne karistus vastavalt art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 171.2 sätestati vabadusekaotuse vormis kuni kaheks aastaks.

Tunnistused tundideks. 2, art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 171.2 aluseks on isikute rühmituse poolt eelnevalt kokku lepitud kuritegu või suurte tulude laekumine, st summas, mis on suurem kui üks miljon viissada tuhat rubla. Samal ajal tuleks tulu käsitleda ebaseadusliku tegevuse läbiviimise perioodi kogutuluna ilma selle rakendamisega seotud isiku kulutustest maha arvata.

Maksimaalne karistus vastavalt art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 171.2 sätestati vabadusekaotuse vormis kuni neljaks aastaks rahatrahviga kuni viissada tuhat rubla või süüdimõistetud palga või muu sissetulekuga kuni kolm aastat või ilma selleta.

Kriminaalmenetluse tunnusjooned vastavalt art. 171.2 Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeks on organiseeritud rühmituse poolt kuriteo toimepanemine isiku poolt, kes kasutab oma ametlikku positsiooni või teenib suurt sissetulekut, st summas, mis ületab kuus miljonit rubla.

Sellisel juhul tunnistab kuritegu organiseeritud rühmituse poolt toime pandud kuritegu, kui seda teeb stabiilne isikute rühm, kes on varem ühinenud ühe või mitme kuriteo toimepanemiseks. Organiseeritud rühm on stabiilne ja organiseeritud. Vastupidavust tõendab kahe või enama isiku ühendamine suhteliselt pika aja jooksul, et toime panna mitu kuritegu, kuid see hõlmab ka pikaajalisi ühiseid ettevalmistusi või keerukaid täitmisviise. Organisatsioon on rühma liikmete alluvus ühe või mitme isiku juhistele, otsustav eesmärk korraldada kriminaalsete kavatsuste saavutamine organiseeritud viisil.

Ametliku positsiooni kasutamise all tuleks mõista, et ametnike (st alalised, ajutised või erivolitused täidavad volituste esindaja ülesandeid või täidavad organisatsiooni, administratiivseid, administratiivseid ja majanduslikke ülesandeid riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, riiklikes ja kohalikes omavalitsustes riigi ettevõtted, samuti Vene Föderatsiooni relvajõududes, muud väed ja sõjaväeorganisatsioonid Vene Föderatsiooni valitsus), riigi- ja kohaliku omavalitsuse töötajad, samuti kaubandus- või mõnes muus organisatsiooni juhtivtöötajaid teostavad isikud mõjutama allüksuste või nende kontrolli all olevate isikute tegevust ja otsuseid, sealhulgas ebaseaduslikult.

Maksimaalne karistus vastavalt art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 171.2 sätestati kuni kuueks aastaks vabadusekaotuse vormis rahatrahviga kuni ühe miljoni rubla ulatuses või süüdimõistetu palga või muude sissetulekutega kuni viieks aastaks või ilma, et selline oleks õigustatud teatud positsioone hoida või tegutseda teatud tegevuses kuni viis aastat või mitte.

Vastutus hasartmängude ebaseadusliku korraldamise ja läbiviimise eest

Meelelahutustööstus areneb ehk vähemalt kiirusega kui teaduse ja tehnika areng. Nüüd on need üha enam kattuvad. Seda kinnitab suur hulk pakkumisi, mida pakuvad online-kasiinod ja muud saidid, mis pakuvad raha mängimiseks.

Kuid seadusandja ei jää kõrvale. Sellega seoses on hasartmängude läbiviimise nõuded oluliselt karmimad ja nende organisatsioon väljaspool riigi kehtestatud hasartmänguvööndi on täielikult keelatud. Nii et vaatame, mis on Venemaa Föderatsiooni seaduste ja Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi järgi.

Põhimõisted

Hasartmängud on üldiselt arusaadav nii, et korraldaja ja osalejate vahel võitjatel põhinev kokkulepe, mis põhineb riskil. Osalejad võivad olla mitu. Nad mängivad omavahel või korraldaja vastu. Mängu reegleid kehtestab korraldaja.

Hasartmängu reegleid reguleerivad selgelt seadused. Aastal 2015 muutis halduskood ja kriminaalkoodeks selles küsimuses mitmeid muudatusi. Selle tulemusena karmistatakse isikute suhtes, kes rikkusid hasartmängude keeldu väljaspool spetsiaalseid piirkondi.

Administratiivne vastutus

Haldusõiguserikkumiste seadustikus on artikkel 14.1.1 pühendatud hasartmängudele. Varem mainis ta karistusi üksikisikutele, kelle hasartmängude ebaseadusliku käitumise tulu oli alla 1500 000 rubla. Nüüd vastutavad kodanikud kriminaalkoodeksi alusel sellise tegevuse eest ja haldusmeetmeid kohaldatakse ainult juriidiliste isikute suhtes.

Artikli 14.1.1 esimese osa kohaselt on juriidilistele isikutele, kes korraldavad ebaseaduslikult hasartmänge väljaspool ettenähtud piirkondi, trahvi 700 000 rubla kuni 1 000 000 rubla eest. Varustus konfiskeeritakse. Sama karistus ähvardab neid, kes korraldavad hasartmänge telekommunikatsiooni ja Interneti kaudu.

Teine innovatsioon oli erakorraliste litsentsitajate kihlvedude administratiivne vastutus hasartmängude eest. Sellise rikkumise eest on karistus:

 • kodanike jaoks - 2 000-4 000 + varustuse konfiskeerimine;
 • ametnikele - 30 000 - 50 000 rubla + konfiskeerimine;
 • juriidilistele isikutele - 500 000 - 1 000 000 rubla + konfiskeerimine.

Juhul, kui mänge hoitakse tsoonis või kihlveokontorites, kellel on litsentsid, kuid kehtestatud eeskirjade ületamisel, peab juriidiline isik maksma trahvi (300 000 - 500 000 rubla).

Kui rikkumine oli bruto, on trahv 500 000 - 1 000 000 rubla. Lisaks on võimalik kihlveod 90 päeva jooksul töö peatada.

Kriminaalvastutus

Kriminaalkoodeksi esimese osa 171.2 käik langeb kokku administratiivseadustiku artikli 14.1.1 sätetega. Siiski räägime üksikisikutest. Varasemat sissetulekupiiri 1500 000 rubla eest, mille järel tegu peeti kuriteoks, on nüüd viidud artikli kvalifitseeritud koosseisule (2. osa). Teisisõnu, kui ebaseaduslikust hasartmängust ettevõttelt saadav tulu on üle 1,5 miljoni rubla, siis räägitakse sellest suurest summast ja kui üle 6 miljoni, siis räägitakse sellest eriti suurest.

Uuritav artikli esimene osa hõlmab järgmisi meetmeid:

 • trahv (kuni pool miljonit) või süüdimõistetu sissetuleku kogumine (maksimaalselt 3 aastat);
 • kohustuslik töö (180-240 tundi);
 • vabaduse piiramine (kuni 4 aastat);
 • vangistus (maksimaalselt 2 aastat).

Kui kuritegu pandi toime eelnevalt kokku lepitud kodanikud või suur sissetulek on suur, kehtestavad artikli 171.2 teise osa eest karistused:

 • trahv (kuni 1 miljon rubla) või sissetuleku tühistamine (maksimaalselt 5 aastaks);
 • vangistus (kuni 4 aastat), millele lisandub mõnikord trahv (kuni pool miljonit rubla).

Artikli 171 lõike 3 kolmas osa hõlmab organiseeritud rühmi, üksikisikuid, kes saavad tulu laiaulatuslikust hasartmängude ebaseaduslikust käitumisest, samuti ametnikud, kes on kasutanud oma positsiooni palgatöö eesmärgil. Neile makstav trahv on 1,5 miljonit rubla ja vanglakaristus on kuni 6 aastat.

Niisiis, nüüd teate, kuidas korraldada hasartmängude organiseerimist ja käitumist avalikes kohtades seaduste alusel, räägime allmaailmsetest kasiinodest.

Üksikasjalikumalt hasartmängude korraldamise vastutuse karmistamise kohta räägib allolev video:

Kas on-line kasiinod lubatud?

Hasartmängude suhtumine maailmas on erinev: mõnedes riikides on nende litsentsi saamine lubatav, teistel - litsentsi üldse ei nõuta ning kolmas (ja see grupp hõlmab ka Vene Föderatsiooni) on keelatud korraldada mängusaalid väljaspool eripiirkondi.

Sama kehtib ka online-hasartmängude kohta. Venemaa kasiinode loojad kutsutakse üles arvestama kriminaalkoodeksi artikli 171.2 alusel. Kui aga korraldaja on välisriigi ettevõte riigist, kus see tegevus on lubatud, on ainus võimalik sanktsioon keelata juurdepääsu online-kasiino saidile. Vastutus suunatakse Interneti-pakkujale.

Järgnevalt vaatame hasartmängude uurimise aluseid.

Hasartmängude ebaseadusliku korraldamise ja läbiviimise juhtumite uurimine

Õiglase hasartmänguseaduse uurimise käigus peaks uurimisrühm moodustama järgmised punktid:

 • hasartmängude korraldamise kohta käiva teabe kättesaadavus;
 • mängude läbiviimiseks vajalike erivahendite kasutamine;
 • Internetis või muu teabevahetuse kasutamine Interneti-kasiino korraldamiseks;
 • hasartmängukorraldaja litsentsi puudumine hasartmängude tsoonis hoidmiseks.

Kuidas läheb?

 1. Kõigepealt üritavad uurijad mõista, kuidas kuritegelikku tegevust ja meetodeid toime pannes, mille abil ründajad püüdsid jälgi varjata. Seejärel määratakse kuritegevuse motiivid ja eesmärgid, sellest saadava tulu suurus ja kurjategijate identiteet.
 2. Operatsioon maa-aluste kasiinode korraldajate paljundamiseks algab vaatluse teel. Töötajad jälgivad ettevõtted, mis on kahtlased ja koguvad fakte.
 3. Täiendavad katsed tehakse hasartmänge korraldavate isikute kindlakstegemiseks.
 4. Olles kogunud piisavalt teavet, teevad töötajad organisatsiooni mehhanismi kontrollimiseks kujuteldavat tehingut.
 5. Viimasel etapil kontrollitakse dokumentatsiooni ja uuritakse mängude mängimiseks kasutatavat seadet.
 6. Pärast kuritegevuse avastamist küsitletakse tunnistajaid, ohvreid ja süüdistatavaid, viiakse läbi eksamid, uurimiskatsed ja vastandused.

Järgnevalt käsitleme mõnda Venemaa Föderatsiooni kohtuotsust hasartmängude ebaseadusliku korraldamise ja läbiviimise kohta.

Kohtupraktika

Andke meile näide kriminaalkoodeksi artikli 171.2 teise osa kohaldamisest oma vanas väljaandes.

Näide 1. Presnensky ringkonnakohus vaatas juhtumi läbi. Meest ja naist süüdistatakse hasartmängude korraldamises väljaspool spetsiaalselt määratud hasartmänguvööndeid, kus on eriti suur sissetulek.

Leiti, et kostjad olid mänguautomaatide mänguautomaatide operaatorid. Nende kohustuste hulka kuulusid külalised, andes neile mängulubasid vastutasuks saadaolevate vahendite eest, samuti võõrandamise eest rahalisi vahendeid. Kostjad ei tunnistanud oma süüd, väites, et nad on täitnud oma töölepingust tulenevad kohustused, ja neil pole mingit seost hasartmängumaja töö korraldamisega.

Kuid olles ära kuulanud kutsutud tunnistajate tunnistused, uuringute andmed, protokollid ja ruumides leitud dokumendid, jõudis kohus järeldusele, et süüdistatavad olid süüdi. Tulenevalt asjaolust, et mõlema süüdistatava elukohaks oli positiivne koht, ametlikult töötas ja oli väikelane, asendati kaheaastane vanglakaristus vabatahtliku karistusega.

Näide 2. Enne muudatuste sisseviimist sisaldas artikli 171 lõike 1 esimene osa, mis andis korraldajale tulu üle 1,5 miljoni rubla, kuid vähem kui 6 miljonit. Vaatleme vastavat näidet.

Naberežnii Chelni kohus nõudis kodanike Zahharovi, kes andis rendile mitteeluruume, vastutama majaomaniku eksitamise korraldama seal hasartmängumaja. Süüdistatav oli teadlik oma tegevuse ebaseaduslikkusest, kuna ruumid asuvad väljaspool hasartmängude tsooni.

Siis tellis Zahharov hasartmängude seadmeid, palgatud töötajaid ja alustas hasartmänge. Tulu maa-alust kasiinost aasta kohta oli umbes 3 miljonit rubla. Zahharov pidas süüdi, sest juhtumit peeti erikorralduses. Kostjale mõisteti trahv (300 000 rubla).

On mitmeid ebaseadusliku äritegevuse liike, on oluline mõista, et see puudutab meid kõiki!

Järgmine video räägib mõnest teisest hasartmänguseadusest:

Järgmine video ütleb sulle ebaseaduslike mänguklubide juhtumiuuringust:

Kriminaalkoodeksi artikkel 171.2: hasartmängude ebaseaduslik korraldamine ja läbiviimine

Hasartmängud, kasiinod ja mänguautomaadid Vene Föderatsioonis ei ole seadusega keelatud. Karistus määratakse ainult hasartmängude ebaseaduslikuks korraldamiseks ja läbiviimiseks. Igal kodanikul on võimalus hasartmänge korraldada - peate lihtsalt saama eriloa. Vastasel juhul luuakse kriminaalasja, mille käigus ja tagajärgedest räägitakse käesolevas artiklis.

Hasartmängud: mis see on?

Venemaal kehtib seaduse nr 244-ФЗ "Hasartmängude korraldamise riikliku reguleerimise seadus". Selle regulatiivse akti kohaselt on hasartmängude mängud osalejate ja korraldajate vahel sõlmitud kokkulepped, mis põhinevad riskil. Osalejate arv on alati piiratud. Nad võivad mängida vastu korraldaja või omavahel. Korraldaja kehtestab reeglid alati.

On vaja eristada hasartmängude ja loteriimängude mõisteid. Esimesel juhul on kriminaalõiguse normid, teises - administratiivsed. Sageli petturid maskeerivad kasiinot loteriina, mis on Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi alusel karistatav toiming.

Mängu korraldaja võib olla füüsiline või juriidiline isik. Just see, kes vastutab hasartmängude ebaseadusliku korraldamise ja läbiviimise eest. Karistus on määratud vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi sätetele, kui see puudutab üksikisikut ja vastavalt haldusõiguserikkumise normidele, kui juhtum on seotud juriidiliste isikutega.

Kriminaalvastutus hasartmängude ebaseadusliku korraldamise ja läbiviimise eest

Hankige hasartmängude äri täna ei ole nii lihtne. Peame läbima mitmeid keerulisi bürokraatlikke protseduure, palume paljude dokumentide leidmiseks sobivat kohta jne. Loomulikult ei soovi üksikud kodanikud sellist tööd häirida ja seetõttu korraldavad oma tegevust ebaseaduslikult. See omakorda on kuritegu, mille eest tuleks määrata sanktsioonid.

Oleme kriminaalkoodeksis umbes tavalised kodanikud, see tähendab üksikisikute kohta. Vastavalt Vene kriminaalkoodeksi artiklile 171,2 karistatakse kodanikule kuni pool miljonit krooni suurust rahatrahvi või kuni viis aastat vanglakaristust. Samuti on mitmeid raskendavaid asjaolusid, sealhulgas:

 • kuriteo toimepanemine isiku poolt, kes kasutab oma ametlikku positsiooni (näiteks politseinik "katab" kasiino korraldajaid);
 • kuriteo toimepanemine rühmas;
 • eriti suure sissetuleku saamine.

Kuritegu raskendavate asjaoludega kaasneks trahvi kuni ühe miljoni rubla eest, kuni kuueaastane vanglakaristus või ametialase positsiooni hoidmise võimalus kuni viieks aastaks.

Seega on hasartmängude ebaseaduslikuks korraldamiseks ja läbiviimiseks kehtestatud üsna tõsised karistused. Järgnevalt arutatakse, kuidas korraldada hasartmänge vastavalt seadusele.

Kriminaalse reguleerimise probleemid hasartmängude ebaseaduslikul korraldamisel ja läbiviimisel

Kommentaarides art. Vene kriminaalkoodeksi 171.2 sätestab võimalikud raskused ja probleemid, mis võivad tekkida hasartmängude riikliku reguleerimise korralduses. Selle valdkonna edukas töö on võimalik ainult hasartmängufirma eripärade pädeva tuvastamise korral. Need hõlmavad järgmist:

 • makse ja risk;
 • osalejate ja korraldaja vahel sõlmitud kokkulepe;
 • mängureeglite olemasolu, võitude ja muude funktsioonide saamise tingimused.

Hasartmängude ebaseaduslikul moodustamisel ja käitumisel on selline kuritegu nagu kogu objektide süsteem. Esimeses etapis on üldine eesmärk. Sellega peetakse silmas seadusega kehtestatud korda riigi majanduse rakendamiseks. Järgneb liikide objekt - majandustegevuse realiseerimise järjekord. Lõpuks on otsene eesmärk. Siin räägime seaduslikust või ebaseaduslikust äriprotsessist.

Seega on kõnealuse kuriteo objekt väga ebatavaline spetsiifilisus. Kuigi enamusel Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksis sisalduvatest kuritegudest on üldine huvi kõlbluse ja tervisliku seisundi vastu, vaidlusaluse õigusakti puhul räägime majanduslikust tegurist.

Hasartmängude äriregulatsioon

Vene Föderatsiooni prokuratuur jälgib tähelepanelikult, et hasartmängud riigis korraldatakse vastavalt seadustele. On olemas erimenetlus mänguautomaatide ja kasiinodega äri loomiseks ja rakendamiseks. Esmalt peate nõudma ja ostma eriluba. Pärast seda peavad nad töötama seaduse alusel riigi pideva järelevalve all. Ametiasutused peaksid hasartmängutegevust reguleerima järgmiselt:

 • kehtestab hasartmängude äritegevuse moodustamise ja selle rakendamise korraldamise korra;
 • eraldama hasartmängudele lubatud territooriumid ja piirkonnad;
 • välja anda asjakohased litsentsid ja load;
 • teostama hasartmängude korraldamise üle riiklikku kontrolli.

Selles asjas on pädevad asutused spetsiaalsed valitsusasutused ja ministeeriumid, kellel on tegevusluba hasartmängude korraldamisel ja läbiviimisel.

Lubatud ala mängimiseks

Vene Föderatsioonis on viis hasartmänguvööndit - spetsiaalsed territooriumid, kus on lubatud hasartmängude korraldamine ja käitumine. Iga sellise piirkonna piires võib püstitada ainult ühe hasartmänguplatsi. Hetkel on hasartmänguvööndite loendis järgmised piirkonnad:

 • Altai, Krasnodari ja Primorski Krai;
 • Kaliningradi oblast;
 • Krimmi Vabariik.

Hasartmänguvööndite moodustamise ja likvideerimise eest vastutab Venemaa valitsus. Oma pädevuses on hasartmänguasutuste piiride, tähiste, nimede ja muude parameetrite moodustamine. Samal ajal ei saa Vene Föderatsiooni täitevvõim otsustada hasartmängupiirkonna eemaldamise üle kümne aasta jooksul alates selle loomisest.

Illegaalse hasartmängude äriomadused

Tähelepanu tuleks pöörata valdkonna uurivatele õiguskaitseorganite tegevustele. Need on punktid, mida uurija või uurija peaks ebaseaduslike hasartmängude avastamise eesmärgil pöörama tähelepanu:

 • mänguautomaatide või muu spetsiaalse varustuse kasutamine õnnemängude mängimiseks;
 • kasiinode või mänguautomaatide spetsiifilise teabe kättesaadavus;
 • kasiinode korraldamiseks Internetis;
 • korraldaja eriloa puudumine või aegunud litsentsi olemasolu.

Seega on ebaseaduslike hasartmängude korraldamise põhimõtted ja tingimused alati võrdselt lihtsad. Kurjategijatel ei ole asjakohaseid dokumente, töö on maa all ja neil on piiratud arv külastajaid.

Uurimismenetlus

Kuritegude uurimise menetlus hasartmängude ebaseadusliku korraldamise ja läbiviimise valdkonnas ei anna Vene Kriminaalkoodeksi artikli 171.2 alla mingit teavet. Sellepärast peate pöörama tähelepanu õiguskaitseorganite kutsealasele tegevusele. Nad töötavad alati kindla kava kohaselt, mille esimene punkt on välja selgitada kuriteo toimepanemise viis. Temaga on lahutamatult seotud ja meetodid. Selle valdkonna kurjategijate motiivid ja eesmärgid on alati finantsilised. Samuti on vaja avalikustada kurjategijate identiteetid.

Mis algab ebaseadusliku korralduse korraldamine ja hasartmängude korraldamine? Ülemjuhatajate õiguskaitseametnike juhtumite aruanne hõlmab kahtlaste objektide jälgimise ülesannet. Seejärel peate proovima tuvastada. Niipea, kui kogutakse piisavalt informatsiooni, taotlevad töövõtjad ise kasiinateenuseid. Seda nimetatakse kujuteldavaks tehinguks, mis on vajalik tööorganisatsiooni mehhanismi kontrollimiseks. Viimases etapis küsitletakse tunnistajaid ja süüdistatavaid, võetakse varustust, kontrollitakse dokumente, viiakse läbi eksamid ja katsed.

Online kasiino

Maailmas on hoiakud online-kasiinodes erinevad. Kusagil nende organisatsioonide jaoks on vaja litsentsi ja kusagil on selliseid ressursse võimalik luua ilma igasuguse dokumentatsioonita. Kas Vene-Föderatsioonis on lubatud kasiinod?

Vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklile 171.2 ja ka 2006. aasta föderaalseadusega nr 244 kehtestab riik hasartmängude korraldamise täieliku keelu väljaspool spetsialiseeritud saali ja territooriume. Interneti-ruumi mängusaalide loojad hakkavad vastutusele võtma Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 171.2 alusel. Kui kasiino korraldaja ei asu Venemaal, määratakse sanktsioon asjakohasele Interneti-pakkujale.

Kohtupraktika

Kõnealuse kuriteo paremaks mõistmiseks tuleb mainida ühte tõelist näidet. Miljonärid avasid juhtumi hasartmängude organiseerimise kohta mehe ja naise poolt. Mitmed mänguautomaadid paiknesid väljaspool spetsiaalset tsooni, mille tulemusena seda ei registreeritud riiklikus registris. Lisaks lubas hasartmängude eeldus ebaseadusliku äri saamiseks eriti suurt kasumit.

Nagu selgub, oli mees ja naine mängukaartide operaatoriteks. Pidades silmas asjaolu, et mõlemaid süüdistusi iseloomustati positiivselt ja neil oli lapsi, asendati vanglakaristus kaks aastat vanglakaristusega.

Halduskaristus

Haldusõiguserikkumiste seadus sisaldab ka hasartmängude reeglit. Koodeksi artikkel 14.1.1 kirjeldab hasartmängude äriregistris ebaseaduslikult korraldatavaid juriidilisi isikuid. Trahvi suurus on antud juhul 1 miljon rubla. Sama karistus ähvardab kasiino korraldajaid Interneti-ühenduse kaudu.

Lisaks kasiinole on haldusrikkumiste koodeks piletiautomaadid. Enne litsentsi andva kihlvedude korraldamist ohustavad süüdlased trahvi kuni 4000 rubla ulatuses. Kui me räägime juriidilisest isikust, on trahvisumma mõnevõrra suurem - kuni 1 miljon rubla.

Hasartmängude korraldamine

Aidake neid, kes soovivad alustada oma väikeettevõtet. Toetades ideede, organisatsiooniliste plaanide ja näidete loomist nullist, olete kindel, et väikeettevõtte alustamine on lihtne! Peamine on usk ennast!

Äri ideed teemadel:

Saidi peamenüü

Äriuudised

Hasartmängude korraldamine. Lauatennis

Puhkuse ja meelelahutuse aluseks oleva ettevõtte tüüp on üks kõige kasulikumat tüüpi. Siin on edukuse garandid õigesti valitud asukoht ja pädevad reklaamid, mis võivad meelitada ligi palju kliente. Lauamängud pole erandiks.

See äriidee on rakendatud kahes suunas. Võite osta väikese arvu tennise lauad ja korraldada parki äri, siis on ettevõttel hooajaline iseloom. Saate korraldada alalise tenniseklubi, mis toob kaasa aastaringse sissetuleku.

Hooajatöö korraldamine

Selline tegevus nõuab oma organisatsiooni jaoks minimaalseid kulutusi. On vaja osta 3-4 tennise lauad ja pidevalt osta tennisepallid, võrgud ja reketid, sest need lagunevad sageli.

Parem on paigutada oma linna tavapäraste puhkealade tabelid näiteks puhkepargis. Ettevõte suudab toimida alates kevadist keskpaigast kuni sügise keskpaigani. Selle aja jooksul moodustub tavaliselt tütarlaste lojaalsete klientide ja loversi ring.

Ettevõte võib tuua teile aastaringse sissetuleku, kui võite pidada kooli, instituudi või mõne haridusasutusega läbirääkimisi oma tenniseväljakute paigutamise üle külma hooajal. See tagab täiskasvanutele pärast klassi üliõpilastele spordisõitu ja annab võimaluse jätkata püsiklientide mängimist.

Tenniseklubi korraldus

See on kõrgem äriorganisatsioon, mis vajab tõsiseid investeeringuid, kuid teenib tulu, mis pole võrreldav esimese meetodi tuludega.

Teie asutuse sissepääs peaks olema kättesaadav mitte ainult klubi liikmetele, kuna tennisevorm kogub tavaliselt palju pealtvaatajaid, kes võivad tuua teile ka teatud sissetulekuid. Nende jaoks peate korraldama puhkepaiku pehme mööbli ja mugava mööbli abil, saama korraldada õlle, jookide, suupistete jne müüki. Kuid hinnapoliitika peaks olema struktureeritud nii, et teie klubi liikmeks saamine oleks kasulik. See suurendab lojaalsete klientide arvu.

Teie klubis on aja jooksul võimalik korraldada erinevaid võistlusi, peamised turniirid ja festivalid. See meelitab teile ajakirjandust ja suurendab ka klientide arvu.

Venemaal on lauatennis üsna populaarne. Teie ettevõtte edu sõltub teie ettevõtte maine külastajate arvust.

Suur kitty

Veebileht ettevõtte ja äri kohta

Hasartmängude äri Venemaal

Vene Föderatsioonis kontrollitakse lastele, kihlveopoodidele, kasiinodele seadusi. Seaduste mittejärgimist peetakse haldusrikkumiseks ja ebaseadusliku hasartmängupunkti omanikuks on trahvid või parandusjõud. Lähemalt vaatame, mida Venemaa seadused ütlevad kasiinodes ja kihlvedude valdkonnas Venemaal, kas sellist äri on praegu võimalik korraldada, kas on vajalik litsents?

Kaasaegne hasartmängude äri Venemaal

Hoolimata mõningatest hasartmängude piirangutest Venemaal, õitseb see riigi territooriumil, kuna nõudlus on suurepärane. Vastavalt Venemaa Föderatsiooni õigusaktidele loetakse hasartmängufirmadeks äritegevuse liiki, mis põhineb võitude saamisel. See eksisteerib sellistes vormides:

 • Kasiino Reeglina on need toad mängulaudade ja mänguautomaatidega. Kasiinodega seotud kasum muudab ettevõtja hasartmängude korraldajaks.
 • Lööjad ja kihlvedude korraldajad. Spordikihlveod ja mängud kehtivad ka hasartmängude valdkonnas. Bukmeeskonnad võtavad vastu mitmesuguste spordiüritustega seotud rahalise panuse. Ettevõte põhineb mängu tulemuste ennustamisel.

Föderaalseaduse artikli 24 9 kohaselt on hasartmängud lubatud järgmistel Venemaa Föderatsiooni territooriumidel:

 • Krimmi Vabariik;
 • Altai maakond;
 • Kaliningradi oblast;
 • Primorsky Krai;
 • Krasnodari piirkond.

Mängupunkte teistes Venemaa piirkondades loetakse ebaseaduslikuks ja need kuuluvad likvideerimiseni. Kõikidel kasiinodel ja kihlveoettevõtetel peab olema tegevusluba omav eriluba (litsents), vastasel juhul tuleb neil ka sulgeda.

Hasartmängude äri internetis

Internetti levides hakkasid tekkima online-kasiinod ja kihlvedude pakkujad. Uuemate andmete kohaselt on hasartmängud üks võrgu kõige tulusamaid segmente. Järgmised saidid on populaarsed:

 • Gaming Club;
 • Vulkaan Venemaa;
 • JackpotCity;
 • Netgame
 • 777Planet.

Neil ressurssidega saab külastaja mängida standardseid mänge: rulett, mänguautomaate, pokkerit ja palju muud.

Hoolimata asjaolust, et enamus Venemaa ametlikult hasartmängudest on keelatud, mõjutavad kasiinode ja võistluste levitamist Internetis, ei kehti seadus. Välismaised veebisaidid võivad Venemaa Föderatsiooni territooriumil ilma probleemideta töötada, mistõttu mõned kasiinod on välismaiste kasiinode ja kihlvedude maskeeritud. Näiteks ei keela seadus lubada Malta või Antigua ja Barbuda hasartmängukomisjonil litsentsi saamist ja korraldada sellel luba Interneti-kasiinode korraldamist.

Maksud

Alates 2018. aastast kavatseb Venemaa valitsus suurendada hasartmängude maksu järk-järgult. Sel aastal on nende arv eelmiste aastatega võrreldes kahekordistunud. Ametnikud selgitavad seda, öeldes, et hasartmängumaksu ei olnud varem indekseeritud, seega on nüüd kavas järele jõuda.

Tabelis käsitletakse üksikasjalikumalt, millised maksud on hasartmänge ja nende suurust.

Hasartmängude korraldamine

Hasartmänguturg on alati olnud kasumlik, kuna inimeste arv, kes soovivad oma õnne proovida, ei vähene iga aastaga. Kuid teie enda kasiino või pangakaartide büroo korraldamine pole lihtne ülesanne, kui räägime õiguslikust tegevusest. Tuleb mõista, et alustamiseks on vaja suuri investeeringuid (litsentsi saamine, seadmete ostmine, ruumi üürimine). Vaadakem samm-sammult, kuidas korraldada hasartmängude äri Venemaal:

 1. Litsentsi saamine See on kohustuslik klausel, kui te ei soovi tulevikus seadusega probleeme. Kuidas saada luba oma mängupunkti avamiseks, arutleme hiljem artiklis.
 2. Otsi ja rentida ruumi. Tuleb märkida, et kasiino või kihlveoki ei tohiks asuda samas hoones haridus- ja vaba aja veetmisega, samuti elamutes. Alguses võite rentida väikest mitteeluruumala kuni 200 ruutmeetrit, tulevikus, kui ettevõte on edukas, saate laiendada.
 3. Seadmete ja mööbli ostmine. Esiteks on need lauad ja toolid, riidekapid (kasiinode jaoks). Kui kavatsete kasiino avada, on vaja hasartmängude seadmeid, mänguautomaate, mängulauale, pokkeri ja muude hasartmängude tarvikuid. Bukmeerijale on teil vaja taskuassa osta.
 4. Töötajate palkamine. Kohas töötavate inimeste arv sõltub ettevõtte suurusest. Väikeste kasiinode ja kihlvedude jaoks on vähe töötajaid. Suurtes meelelahutusasutustes on vaja vähemalt paar tosinat inimest. Pidage meeles, et kõik töötajad peavad olema täiskasvanud.

Hasartmängufirmade nullist korraldamiseks peab teil olema alustatav kapital. Me arutame esialgsete kulude summat hiljem artiklis.

Hasartmängufirma avamine Internetis

Statistika kohaselt tarbivad Internetti iga päev umbes 5 miljardit inimest, paljud neist armastavad mängida. Seetõttu saavad Interneti-kasiinod edukad ja saavad maksimaalset kasumit. Tuleb märkida, et selles segmendis on juba üsna palju konkurentsi, nii et peate pöörduma projekti organiseerimise poole erilise tähelepanelikkusega. Interneti-kasiino või online-kihlveovahenduse saidi avamine hõlmab mitmeid samme:

 • Osta litsents. Hasartmängude korraldamise lubamine võimaldab teil oma äri veelgi laiendada ja seadusega probleeme vältida.
 • Analüüsida turgu. Vaadake, mida kodus olevates kasiinodes puuduvad. Näiteks enamus Vene saite pakuvad ruletiränke ja peaaegu pole ühtegi pokkerit ja teenindusaegasid. Mõelge, millised funktsioonid võivad teie konkurentidest eristada.
 • Hosteli ostmine. Kui kavatsete korraldada tõsise projekti, siis peate vähemalt vähemalt nii, et kasutajad saaksid teie veebisaiti katkestamatult kasutada ja kogu tarkvara on häkkerite rünnakute eest kaitstud; kaitse Ddose rünnakute vastu, kasutage kuulipilduvat veebimajutust.
 • Mängutoote ostmine. Kaasaegsed online-hasartmängud on keerukad süsteemid, mis vajavad mitte ainult häireid, vaid ka arendamist, programmeerimist, disaini, joonistusandmeid jms. Kvaliteetne tarkvara aitab teie saidil rohkem kliente meelitada;
 • Maksesüsteemi kasutuselevõtt. Hasartmängude saitidel maksmisele kõige sagedamini kasutatakse Visa / MasterCardi pangakaarte või elektroonilisi rahakotte (WebMoney, Qiwi, PayPal). Maksesüsteemide esindajatega läbirääkimistel on tehnilise toega.

Võrgustikus kasiinode või kihlvedude loomiseks peate pidama läbirääkimisi programmeerijate ja veebiarendajatega. Pidage meeles, et saidi kvaliteet - võti hasartmängude äri edukaks tegemiseks Internetis.

Litsents

Kahjuks ei ole litsentsi registreerimine Venemaal võimatu, kuna riigi territooriumil (välja arvatud viies piirkonnas) on ametlikult mängitud hasartmängud keelatud. Selles olukorras on õiguslik lahendus osta offshore-luba. Nendes riikides saate litsentsi osta:

Pärast litsentsi saamist on kasiino või kihlvedude kontor (ka Internetis) organiseerunud täiesti seaduslik. Luba ei ole odav menetlus, kuid ilma selleta on klientide värbamine ja äritegevuse edasine edendamine keeruline.

Hasartmängude äritulud

Kogu maailmas tunnustatakse kasiinode ja kihlveokülalistega kõige kasumlikumat sissetulekut teenivat niši. On raske arvutada, kui palju raha igakuiselt saabub Vene Föderatsiooni tote- ja hasartmängumaksete omanikele, sest ametlikku statistikat pole. Lisaks sõltub sissetuleku suurus paljudest teguritest:

 • Kui suur on äri. Väikestes kihlvedudes on rahavoog kuus kümneid tuhandeid rubla, kuigi suured kasiinod saavad iga kuu sissetulekut 2-3 miljonit rublit.
 • Tegevuse tüüp. Bukmehid ja kasiinod on Vene Föderatsioonis võrdselt populaarsed, kuid tasub kaaluda konkurentsi. Kui kavatsete avada projekti, mis on juba linnas või internetis olemas, võib sissetulekute tase olla madal.

Hasartmängude populaarsus muudab ettevõtte potentsiaalsete investorite silmis kasumlikuks. Projekti nõuetekohase korralduse ja hea turustusstrateegia korral on kasum märkimisväärne.

Ebaseaduslik hasartmängude äri

Ebaseaduslikke hasartmänge peetakse loa puudumisel selle organisatsiooni jaoks. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 171.2 kohaselt karistatakse hasartmänge ja ilma litsentsita koguarvestorit:

 • Karistused summas kuni 500 tuhat rubla;
 • Vanglakaristus on kuni viis aastat.

Kuna litsentsi saamine on kallis menetlus, on hasartmängude ebaseadusliku korraldamise juhtumid hiljuti sagenenud. Tuleb meeles pidada kriminaalvastutust ja tegutseda seaduses.

Lääneriigid kogevad

Muudel valitsustel on erinevad hoiakud hasartmängude korraldamisele ja läbiviimisele:

 • Ameerika Ühendriigid. Nagu Venemaal, on Ameerika Ühendriikides kasiinod ja kihlveod lubatud ainult teatud linnades: Las Vegas ja Atlantic City. Ameerika Ühendriikides väljastatakse litsents üksnes teatud hasartmänguasutuste vormide korraldamiseks: võistluste loteriid, India kasiinod, kaardiklubid, loteriid ja heategevuslikud kasiinod.
 • Jaapan Ametlikult ei ole hasartmängude korraldamine Jaapanis lubatud, kuid kuritegelikud rühmitused (yakuza) korraldavad maa-aluseid mahjongimänge, kaarte, ruleti. Inimestele, kes rikuvad seadust, määratakse karistus: rahatrahv kuni 1 miljon jenit või vanglakaristus kuni 15 aastat.
 • Prantsusmaa Teine juhtiv riik tegutsevate kasiinode arvus. Populaarsed mängud: Prantsuse rulett, Slots, pokker. Näiteks toimub World Poker Tour üks kord aastas Pariisis, kus iga täiskasvanud isik saab osaleda. Hasartmängude korraldamise ja läbiviimise luba väljastab justiitsministeerium pärast seadmete ja ruumide kontrollimist kõigi õigusaktide järgimiseks.
 • Saksamaa Riigis ei ole kasiinode ja võistluste korraldamine keelatud, kuid õigusaktid ei sisalda selgeid eeskirju hasartmängude kohta. Saksamaa jaguneb 16 piirkonda, millest igaüks eraldi kehtestab litsentsi saamise kriteeriumid ja hasartmängude maksu suuruse. Vanus, millest saate hasartmänguväljakutel käia, on samuti erinev: näiteks Baden-Badenis lubatakse kasiinosse siseneda ainult 21-aastastele, samas kui Berliinis - alates 18-aastasest.
 • Hiina Peaaegu kogu riigis on keelatud mängida hasartmänge, välja arvatud Aomeni provints. Seal on seal suurimad Hiina kasiinod, millest osa on juba üle 100 aasta vana. Pärast litsentsi saamist võite korraldada loteriisid ja panuseid hobuste võidusõidu, spordiürituste ja loomade võistlustel.

Enamik Lääne-riike on lojaalsed hasartmängude korraldamise suhtes, sest tulumaksud lähevad riigikassasse. Samal ajal karistatakse hasartmängude seaduste rikkumist: enamasti trahvidega, mõnikord ka vanglakaristustega.

Kuidas korraldada hasartmängude äri nullist?

Äri alustamine on alati natuke riskantne, eriti kui teate seda väga vähe. Kuid hasartmängude äri nullist korraldades on võimalik lähitulevikus saavutada märkimisväärseid edusamme, kui teete kõike targalt. Tõsiasi on see, et täna pakuvad online-kasiinod sellist tulu, mida saab teenida vaid naftakompanjon, kuid tõsiselt saavad hasartmänguettevõtete omanikud väga suurt tulu. Seetõttu on see äri nii populaarne.

Kuid tõesti, kust alustada? Need, kellel juba on maa-alused kasiinod, tunnevad juba seda tüüpi tööd, kuid seal on uustulnukaid, kes selles valdkonnas üldse midagi ei tea. Ja neile on see artikkel.

Kõigepealt peaksite hoolikalt mõtlema, kas teil on tõesti vaja korraldada hasartmängude äri, kas soovite hallata kasiot, tõsiselt, kas see on teie soov, sest äriprotsessis peate olema pidevalt ettevaatlik, tegema koostööd partneritega ja kohtuma reguleerivate asutustega.

Iga inimene saab oma meelt vahetada isegi ettevõtte keskel, nii et otsus on väga oluline, see tähendab, et aeg ja raha ei lähe kaduma. Hasartmängude äri on küll üsna raske korraldada, kuid see ülesanne on teostatav, on vaja koostada selge tegevusskeem.

Pakume Teile oma tegevuskava lootuses, et see võib olla kasulik neile, kes tõesti otsustas teada saada, milline on hasartmängude äri organiseerimine nullist.

Online kasiino loomise kava

Registreerige juriidiline isik, kui teil seda veel pole. See võib olla LLC, OJSC, TChUP või IP - kõigepealt peate küsima, mis on sellistes tegevustes sobivam. Ilma juriidilise isikuta ei saa ühtegi ettevõtet ametlikult läbi viia.

Hasartmänguturu uurimine konkurentide analüüsimiseks. Selles etapis on kõige parem analüüsida, kes teie piirkonnas töötab, milliseid mänge ja teenuseid pakuvad hasartmänguasjad, kes on nende kasiinode külastajatele. Lühidalt, peate leidma nii palju kasulikku teavet kui võimalik. Samal ajal peate ise otsustama, keda soovite oma külastajate seas näha ja võtta seda mängude ostmisel arvesse, näiteks tüdrukud nagu luksusautosid, šampanjat ja Versace kleidid, nagu tüdrukud, aga mehed eelistavad midagi täiesti erinevat. Kuid tasub märkida, et peaaegu kõik kasiinoomanikud üritavad paluda kõiki korraga ja mõned õnnestuvad.

Hasartmängudega seotud tegevuslitsentsi omandamine on juba väga oluline samm, mis aitab hasartmängufirmat nullist korraldada. See küsimus nõuab tõsist uurimist, on võimalik korraldada hasartmängude äri ametlikult ja töötada seaduslikult ainult siis, kui teil on litsents. Ja võite selle saada mõnda avameretsooni, kus teatud jurisdiktsioonid annavad teatud tingimustel hasartmängu litsentsi välja. See on iseenesest keeruline ja keeruline, nii et eksperdid soovitavad sellistes küsimustes tegelevaid ettevõtteid.

Arendada ja käivitada oma hasartmänguressurssi, mis hiljem integreeritakse kasiino mänge. Saidi loomist tuleb ka väga tõsiselt võtta, kuna see on teie brändi nägu. Te ei tohiks eilset üliõpilast palgata pennigi jaoks, on parem sõlmida leping tõsise ettevõtte - veebisaidi arendajaga. Sellisel juhul on mäng küünla väärt.

Online kasiino saidil peaks olema:

 • Lihtne ja funktsionaalne.
 • Selge ja kohandatav ligipääsetav liides.
 • Valmistatud atraktiivsete värvide ja stiilse disainiga.
 • Mitmekeelne.

Domeeninime väljaandmine. Seda tuleb lihtsalt leiutada, kasutades oma brändi nimega mõnda kirja. On vajalik, et mängijad saaksid kergesti seda meeles pidada, et kasiinosse siseneda kõhklemata ja püsida seal pikka aega. Registreerimiseks peate kontrollima, kas sellist nime ei võeta, ja sõlmida teenuseosutajaga leping.

Valige veebisaidi hostimine. Hosting on ressursi asukoht, hoster vastutab selle turvalisuse, tõhusa toimimise ja tõrgete puudumise eest. Parem on mitte otsida odavaid teenuseid ja valida oma piirkonnas tuntud usaldusväärne hostimise omanik, et mitte hiljem minna, kui teil on vastuolulisi probleeme.

Internetis kasiinotarkvara integreerimine. Ilmselt ei tohiks te veenda teid, et kasiinotarkvara mängib hasartmängukeskuse töös suurt, isegi kõige tähtsamat rolli. Kasiinosaidile paigaldatud spetsiaalne tarkvara käitab kõiki mänge ilma, et mänguautomaadil rullid ja ruletiratta pöörleksid - tänu kasiino-tarkvara täidetakse täielikult kõik saidi protsessid.

Mängude ja muude funktsionaalselt oluliste programmide valimine ja installimine. Nagu me juba teada jõudsime, on mängud tarkvara kaasatud, see on tarkvara, kuid te ei tohiks unustada, et peate neid ka pakkujate pakutavast tohutusloendist valima. Te ei saa ise ennast pingutada ega aktsepteerida seda, mida kasiinode tarkvaraarendaja teile pakub, kuna tal on kogemused ja professionaalsete turundajad, kes tunnevad teid paremini, millised mängud on selles piirkonnas populaarne. Lisaks mängudele on tehnoloogilisele toele ja maksesüsteemidele installitud programmid, ei ole vaja midagi valida - eksperdid soovitavad võimalikult palju makseteenuseid, sest näiteks mängijal ei pruugi olla WebMoney, kuid neil on Visa kaart ja kui mõlemad seal kasiinodes jääb külaline kohale.

Osalema uue kasiino reklaamimisel. Hasartmängude äri korraldamine nullist ja isegi online-kasiino käivitamine on alles algus, sest nüüd on vaja tagasi investeeritud raha. Selleks, et kõik saaks hakata töötama ja raha teenima, on vaja, et nii palju inimesi kui võimalik saaksite õppida uue äri kohta. Nüüd räägime reklaamist, kuid hasartmängude reklaam täna on keelatud peaaegu kõigis riikides. Loomulikult on see hea, kui kuskil sellist keeld pole - sellisel juhul ei tohiks te raha eest vabandust, kõik maksab väga kiiresti.

Kui reklaamimise võimalust pole, siis peaksite kasutama seda, et see pole keelatud - suhtlusvõrguteenused. Need on gruppide loomine ja edendamine, uute kasutajate meelitamine ja erinevate esialgsete tutvustuste korraldamine. Saate pöörata tähelepanu ka sidusprogrammidele ja nende abiga avaldada end turul. Üldiselt on reklaamimiseks palju võimalusi, Interneti-, turundus- ja konsultatsioonifirmad ning teile spetsialistide soovitused.

Rohkem tarkvara kohta

Ekspertide sõnul on kasiinotarkvara üks hasartmängufirmade kõige olulisematest komponentidest, sest see on tegelikult selle algus. Eespool nimetatud teabe kokkuvõtmiseks ja selle olulisuse rõhutamiseks esitame lihtsalt loetelu, mida kasiinotarkvara peaks iseloomustama.

 • Tarkvara peaks olema kõrge kvaliteediga ja kõik see peaks toimima nagu kella: laadimine, mängu protsess ja nii edasi.
 • Funktsioon peab vastama selle otstarbele: iga nupp peaks oma tööd tegema.
 • Tarkvara kiirus nõuab ka kõige kõrgemat: mängude avamine ja protsess ise peaks toimuma peaaegu kohe.
 • Tarkvara peaks võtma arvesse kõiki kasiino tööga seotud aspekte: mänguprotsessi, võit, makseid.

Lisateave hasartmängulitsentside kohta

Hasartmängude äri korraldamine nullil peab võtma arvesse hasartmängu litsentsi saamise iseärasusi, nii et saate seda küsimust eraldi käsitleda. Niisiis, millised dokumendid on hasartmängu litsentsi saamiseks vajalikud?

 • Otsib juriidilise isiku registreerimistunnistust.
 • Dokumentide skaneeringud.
 • Kõigi asutajate passide koopiad.
 • Asutajate otsuse skaneerimine ettevõtte nime loovutamisel.
 • Sertifikaadid, mis kinnitavad ettevõtte ja kontori tegelikku olemasolu (kommunaalmaksetest).
 • Konto registreerimise sertifikaadid ja nende jaoks kättesaadavate vahendite olemasolu, kinnitatud notari poolt.
 • Tulevase tegevuse äriplaani koopia, mis kajastab eeldatavaid tulusid ja kulusid.

Need dokumendid koos litsentside dokumentide saamise taotlusega tuleb saata litsentsiteenust pakkuvale ettevõttele. Iga riigi jurisdiktsiooni alla kuuluva litsentsi saamine tähendab, et Interneti-kasiinod peaksid toimima kooskõlas oma seadustega.

Hasartmängud nullist tähendab seda, et kõik on tehtud esmakordselt, seega ei ole riski väärt, on parem juhtumit usaldada näiteks litsentsi andvale arendusettevõttele.

Võib lisada, et litsentsid väljastatakse jurisdiktsioonides, mis asuvad paljudes riikides - Eestis, Hispaanias, Curaçaos ja Mani saarel. Nende riikide loendit leiate ettevõtete litsentsimise veebisaitidelt Internetist.

Töökindlus ja ohutus

Iga online kasiino üritab kaitsta ennast petturitest ja hoolimatutest kasutajatest, kes püüavad raha teenida, näiteks boonustel. Tundub, et ainult esmapilgul on need summad väikesed, kuid pärast seda, kui nad põhjustavad ettevõttele märkimisväärseid kahjusid. Niisiis, kuna mängija registreerib saidil, saab ta näiteks 10-dollarist boonust, kuid ta võib võtta oma tuttavatelt dokumente ja registreerida korraga kümne või kahekümne võrgukasiinos, mis tähendab, et boonusumma suureneb nii palju korda

Hasartmängude äri nullist tähendab, et mängijad, nagu näiteks "sõber tuua" või esimese deposiidi jaoks, jäävad püsima ja hoolimatu mängija saab sellel märkimisväärse raha teenida. Selliste ebameeldivate olukordade vältimiseks korraldavad Interneti-kasiinod täiustatud turvasüsteeme, mis jälgivad neid hetki.

Tehniline tugi

Hasartmängufirma korraldamine ilma tehnilise abita tähendab tõsist viga, sest sellest teenusest sõltub palju, sealhulgas külastajate arv.

Kujutage ette, et öösel oli mängijal vaja oma kontolt raha välja võtta ja ta ei võtnud arvesse tagasivõtmise reegleid, mistõttu ta peab õppima, kuidas edasi minna.

Kasutaja kirjutab tugiteenusele ja ei saa vastust. Ta lõpetas mängu, ei saanud raha. Mis on järeldus? Ta ei jõua enam selle võrgukasiini veebisaidile ja on lihtne ennustada, mis kuulsus selle institutsiooni kohta läheb.

Spetsialistid, kes töötavad tehnilise toe teenistuses, peaksid lisaks professionaalidele olema ka viisakad sõbralikud inimesed, kes saaksid igaks päevaks või ööl kõigile küsimustele vastata. Lõppude lõpuks teevad mängijate foorumite ja jututubade negatiivsed kommentaarid alati tööd - keegi ei saa saidile minna.

Kuidas mängijad meelitavad kasiino saite

Hasartmängude saidi kasutajate meelitamine on alati muret tekitanud kasiinomeesomanikele. Oletame, et mängijad tulid esimest korda, nägid oma lemmikmänguautomaate, mängisid vähe ja siis lihtsalt läksid teise võrgukasiinosse. Kuidas neid jääma kauemaks või isegi paremaks - tagasi tulla?

Top