logo

Riiklike postiteenuste tegevus

Riiklike postiteenuste tegevus

Ajalehtede ja muude perioodiliste väljaannete saatmisega seotud postitööd

Kirjavahetusega seotud postiteenused

Postiga seotud postitustegevus

Täiendavad postiteenused

Muud riiklikud postiteenused

Muud postiteenused ja kullerteenused

Muud postiteenused ja kullerteenused

Otsing klassifikaatori "OKVED2" järgi (OK 029-2014)

Hankemenetluseks aastatel 2017-2018 on plaani iga kavandatud positsiooni jaoks vaja kindlaks määrata OKVED2 kood (potentsiaalsete hankeosaliste tegevuse liik). Seda saate teha meie veebiteenuse kaudu või laadida alla OKVED2 klassifikaator ja töötada dokumendiga ise.

Leia kood OKVED2:

 • 53 - Posti- ja kulleriteenused
  • 53.1 - riiklike postiteenuste tegevus

OKVED2 kood 53.10 - Riiklike postiteenuste tegevus

Sellesse rühma kuuluvad:
- tegevuse postiteenuse avaliku teenuse osutamine ühe või mitme konkreetse teenuse pakkujad: teenuste vastuvõtmise, edastamise, tarnimise (tarne) erinevate kirjalikke aruandeid, esemete, kaupade postisaadetistesse (riigisisene ja rahvusvaheline)
Sellesse gruppi kuuluvad ka:
- muud avalike postiteenuste liigid, mis on vajalikud üldtunnustatud ametlike kohustuste tagamiseks, näiteks: kirjavahetuse saatmine, edastamine

64 kommunikatsioon [vana]
53 Posti- ja kulleriteenused [uus]

[Old OKVED] 64.1 Posti- ja kulleriteenused
[Uus OKVED] 53.1 Üldine postiteenus

[teine ​​versioon] 53.20.3 Kulleritegevus

[Old OKVED] 64.11 Riiklik posttegevus
[Uus OKVED] 53.10 Üldised postiteenused

[Old OKVED] 64.11.1 Avalike postiteenuste tegevus
[Uus OKVED] 53.10 Üldised postiteenused

[Old OKVED] 64.11.11 Posti vastuvõtmise, töötlemise, transpordi ja kättetoimetamise (kättetoimetamise) tegevused
[Uus OKVED] 53.10.2 Kirjavahetuse edastamisega seotud postiteenused

[Old OKVED] 64.11.12 Postirahaülekannete teostamise tegevus
[Uus OKVED] 53.10.4 Täiendavad postiteenused

[Old OKVED] 64.11.13 Kiirpostade vastuvõtmise, töötlemise, transpordi ja kättetoimetamise (kättetoimetamise) toimingud
[Uus OKVED] 53.10.9 Muud postiteenused Muu seoses

[Old OKVED] 64.11.14 Muud postiteenused
[Uus OKVED] 53.10.9 Muud postiteenused Muu seoses

[Old OKVED] 64.11.2 Spetsiaalsed teavitustegevused
[Uus OKVED] 53.20.1 Eri postiteenused

[Old OKVED] 64.11.3 Tegevuse kulleriteade
[Uus OKVED] 53.20.2 Kulleriga suhtlemine

[Old OKVED] 64.11.31 Föderaalse kulleriteadete tegevus
[Uus OKVED] 53.20.21 Föderaalse kulleriteede teavitustegevus

[Old OKVED] 64.11.32 Kullerpostitegevus
[Uus OKVED] 53.20.22 Kullerpostitegevus

[Old OKVED] 64.12 Kulleritegevus
[Uus OKVED] 53.20.3 Kullerteenused

[Old OKVED] 64.2 Tegevus telekommunikatsiooni valdkonnas
[Uus OKVED] 61.1 Juhtmega tehnoloogial põhinevad sidetegevused

[Old OKVED] 64.20 Tegevus telekommunikatsiooni valdkonnas
[Uus OKVED] 61.10 Juhtmega tehnoloogiate alane sidetegevus

[Old OKVED] 64.20.1 Telefonikõnede ja dokumentaalsete telekommunikatsioonivaldkondade tegevus
[Uus OKVED] 61.10.1 Telefoniteenuste osutamise tegevus

[Old OKVED] 64.20.11 Tegevus telefonikõnede valdkonnas
[Uus OKVED] 61.10.1 Telefoniteenuste osutamise tegevus

[Old OKVED] 64.20.12 Tegevus dokumentaalsete telekommunikatsioonivaldkondade valdkonnas
[Uus OKVED] 61.10.4 Tegevus dokumentaalsete telekommunikatsioonivaldkondade valdkonnas

[Old OKVED] 64.20.2 Tegevus ringhäälingu (ringhäälingu) ja televisiooni- ja raadiosaadete levitamise valdkonnas
[Uus OKVED] 60.20 Tegevused teleringhäälingu valdkonnas

[teine ​​versioon] 60.10 Tegevus ringhäälingu valdkonnas

[Old OKVED] 64.20.21 Tegevus edastamise (ringhäälingu) ja teleprogrammide levitamise valdkonnas
[Uus OKVED] 60.20 Tegevused teleringhäälingu valdkonnas

[Old OKVED] 64.20.22 Tegevus ringhäälinguprogrammide edastamise (ringhäälingu) ja levitamise valdkonnas
[Uus OKVED] 60.10 Tegevus ringhäälingu valdkonnas

[Old OKVED] 64.20.3 Muud telekommunikatsioonivaldkonna tegevused
[Uus OKVED] 61.10.9 Tegevus kommunikatsioonivaldkonnas traadittehnoloogiate, muu abil

Klassi OKVED 53 - postiteenused ja kulleriteenused

OKVED-i klassi 53, mis on hõlmatud 2018. aasta kogu majandustegevuse klassifikaatoriga OKVED-2, kuulub:

 • Posti- ja kulleriteenistus, nagu pikap, transport ja kirjade ja pakkide erinevates kohtades, kohalike ja kullerteenus, samuti tegevuste rakendamiseks postiteenuse rahaülekandeid.

Klass OKVED 53 viitab OKVED-2 klassifikaatori jaotisele H - vedu ja ladustamine 2018. aastal.

Klassi OKVED 53 sisaldab järgmisi koode, kus on üksikasjalik kirjeldus tegevuse tüübi ja dekodeerimise kohta:

Riiklike postiteenuste tegevus

Riiklike postiteenuste tegevus

Sellesse rühma kuuluvad:

- tegevuse postiteenuse avaliku teenuse osutamine ühe või mitme konkreetse teenuse pakkujad: teenuste vastuvõtmise, edastamise, tarnimise (tarne) erinevate kirjalikke aruandeid, esemete, kaupade postisaadetistesse (riigisisene ja rahvusvaheline)

Sellesse gruppi kuuluvad ka:

- Muud avalik-posti teenuse tagamiseks vajalikud ühise teenuse kohustusi, näiteks: saatmise kirjavahetus, saates postipakkide, ajalehtede edastamine ja muud perioodikaväljaanded, posti- rahaülekandeid, tarne ja pensionide maksmiseks ja kasu, saavad, laadimine, sorteerimine, Transport, tarne, tarne kodumaiste ja rahvusvaheliste mail riiklikud postiteenistused (transport võib olla isiklik (era) transpordi või ühistransport), kogumise tähed, maatükid, muud postkasti postkontorid, postkontorid ja kodus (organisatsioonides)

Sellesse gruppi ei kuulu:

- postihoiu kontosid ja postipanga hoiused, vt koodi OKVED kood 64.19

Kood OKVED 53.10.1

Ajalehtede ja muude perioodiliste väljaannete saatmisega seotud postitööd

Sellesse rühma kuuluvad:

- riigisiseste ja rahvusvaheliste ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodiliste väljaannete kogumine (vastuvõtmine), vedu ja kättetoimetamine

Kood OKVED 53.10.2

Kirjavahetusega seotud postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- vastuvõtt (kogumine), transport, tarne (üleandmist), postkaardid, kirjade, pakkide väikepakendis, kotid "M", pimedatele mõeldud, postituste "Väljumised 1. klassi" postiteenuse "Multikonvert" pidev teenuste üldotstarbeline posti teenuse

Kood OKVED 53.10.3

Postiga seotud postitustegevus

Sellesse rühma kuuluvad:

- Postiteenuste osutatavate pakkide, kottide, kastide, konteinerite ja muude postisaadetiste vastuvõtmine, töötlemine (sortimine), vedu, kättetoimetamine (kohaletoimetamine)

Kood OKVED 53.10.4

Täiendavad postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- kirjavahetuse, postipakkide, EMS saadetiste, postisaadetiste vastuvõtmise, saatmise, kohaletoimetamise (kättetoimetamine) lisateenused

Kood OKVED 53.10.9

Muud riiklikud postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- postiülekanded;

- pensionide ja hüvitiste saamine ja maksmine;

- perioodiliste väljaannete tellimine, mida teostavad riiklikud postioperaatorid

Sellesse gruppi ei kuulu:

- seotud tegevusi postiteenuse sularahata arveldused (GIRO) ja postiteenuste kokkuhoid pankade ja muude finantseerimisasutuste tegevust käitajate poolt postiteenuste vt. NACE kood 64.19

Muud postiteenused ja kullerteenused

Muud postiteenused ja kullerteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- peale-, sorteerimine, transportimine ja kättetoimetamine (kodumaine või rahvusvaheline) posti ja sõnumite (e) pakette postiteenuse tegutsevad vastavalt kehtestatud teenuse kohustusi;

- postiteenuse osutamise teenused maja saatmiseks

E-posti võib vedada era- (era-) transpordi või ühistranspordi kaudu.

Sellesse gruppi kuuluvad ka:

- kohaletoimetamise teenused

Sellesse gruppi ei kuulu:

- kaubavedu, vt (vastavalt veoliigile) OKVED kood 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21, 51.22

Kood OKVED 53.20.1

Eriline postiteenus

Sellesse rühma kuuluvad:

- Aktiivsus saamisest, töötlemise, säilitamise, transportimise, tarnimise (tarne) relvastatud valvurid postituste riigisaladust sisaldavate, äri-, ameti- ja muude saladusi seadusega kaitstud, samuti kõrge väärtusega esemeid (raha- ja valuutaturu vara, väärtpabereid, jne)

53 Posti- ja kulleriteenused

Postiteenused ja kulleriteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- Posti- ja kulleriteenistus, nagu pikap, transport ja kirjade ja pakkide erinevates kohtades, kohalike ja kullerteenus, samuti tegevuste rakendamiseks postiteenuse rahaülekandeid

Riiklike postiteenuste tegevus

Riiklike postiteenuste tegevus

Sellesse rühma kuuluvad:

- tegevuse postiteenuse avaliku teenuse osutamine ühe või mitme konkreetse teenuse pakkujad: teenuste vastuvõtmise, edastamise, tarnimise (tarne) erinevate kirjalikke aruandeid, esemete, kaupade postisaadetistesse (riigisisene ja rahvusvaheline)

Sellesse gruppi kuuluvad ka:

- Muud avalik-posti teenuse tagamiseks vajalikud ühise teenuse kohustusi, näiteks: saatmise kirjavahetus, saates postipakkide, ajalehtede edastamine ja muud perioodikaväljaanded, posti- rahaülekandeid, tarne ja pensionide maksmiseks ja kasu, saavad, laadimine, sorteerimine, Transport, tarne, tarne kodumaiste ja rahvusvaheliste mail riiklikud postiteenistused (transport võib olla isiklik (era) transpordi või ühistransport), kogumise tähed, maatükid, muud postkasti postkontorid, postkontorid ja kodus (organisatsioonides)

Sellesse gruppi ei kuulu:

- posti hoiuste ja postipanga hoiustega seotud tegevused, vt 64.19

Ajalehtede ja muude perioodiliste väljaannete saatmisega seotud postitööd

Sellesse rühma kuuluvad:

- riigisiseste ja rahvusvaheliste ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodiliste väljaannete kogumine (vastuvõtmine), vedu ja kättetoimetamine

Kirjavahetusega seotud postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- vastuvõtt (kogumine), transport, tarne (üleandmist), postkaardid, kirjade, pakkide väikepakendis, kotid "M", pimedatele mõeldud, postituste "Väljumised 1. klassi" postiteenuse "Multikonvert" pidev teenuste üldotstarbeline posti teenuse

Postiga seotud postitustegevus

Sellesse rühma kuuluvad:

- Postiteenuste osutatavate pakkide, kottide, kastide, konteinerite ja muude postisaadetiste vastuvõtmine, töötlemine (sortimine), vedu, kättetoimetamine (kohaletoimetamine)

Täiendavad postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- kirjavahetuse, postipakkide, EMS saadetiste, postisaadetiste vastuvõtmise, saatmise, kohaletoimetamise (kättetoimetamine) lisateenused

Muud riiklikud postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- postiülekanded;

- pensionide ja hüvitiste saamine ja maksmine;

- perioodiliste väljaannete tellimine, mida teostavad riiklikud postioperaatorid

Sellesse gruppi ei kuulu:

- Posti mittesularahaliste arvelduste (zhiroshchetami) ja postipanga hoiustega seotud tegevused ning postiteenuste osutajate muud finantstegevus, vt 64.19.

Muud postiteenused ja kullerteenused

Muud postiteenused ja kullerteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

- peale-, sorteerimine, transportimine ja kättetoimetamine (kodumaine või rahvusvaheline) posti ja sõnumite (e) pakette postiteenuse tegutsevad vastavalt kehtestatud teenuse kohustusi;

- postiteenuse osutamise teenused maja saatmiseks

E-posti võib vedada era- (era-) transpordi või ühistranspordi kaudu.

Sellesse gruppi kuuluvad ka:

- kohaletoimetamise teenused

Sellesse gruppi ei kuulu:

- kaubavedu, vaata (vastavalt transpordiliigile): 49,20, 49,41, 50,20, 50,40, 51,21, 51,22

Eriline postiteenus

Sellesse rühma kuuluvad:

- Aktiivsus saamisest, töötlemise, säilitamise, transportimise, tarnimise (tarne) relvastatud valvurid postituste riigisaladust sisaldavate, äri-, ameti- ja muude saladusi seadusega kaitstud, samuti kõrge väärtusega esemeid (raha- ja valuutaturu vara, väärtpabereid, jne)

OKVED 2 - kood 53.10 - üldised postiteenused

Vastavalt klassifitseerija OK 029-2014 (NACE Rev. 2) sissejuhatuses määratletud OKVED 2 koodide tõlgendusele on tegevusüksus koodiga 53.10 lisatud järgmistesse gruppidesse

See tegevusrühm hõlmab:
- tegevuse postiteenuse avaliku teenuse osutamine ühe või mitme konkreetse teenuse pakkujad: teenuste vastuvõtmise, edastamise, tarnimise (tarne) erinevate kirjalikke aruandeid, esemete, kaupade postisaadetistesse (riigisisene ja rahvusvaheline)

See tegevusrühm hõlmab ka:
- Muud avalik-posti teenuse tagamiseks vajalikud ühise teenuse kohustusi, näiteks: saatmise kirjavahetus, saates postipakkide, ajalehtede edastamine ja muud perioodikaväljaanded, posti- rahaülekandeid, tarne ja pensionide maksmiseks ja kasu, saavad, laadimine, sorteerimine, Transport, tarne, tarne kodumaiste ja rahvusvaheliste mail riiklikud postiteenistused (transport võib olla isiklik (era) transpordi või ühistransport), kogumise tähed, maatükid, muud postkasti postkontorid, postkontorid ja kodus (organisatsioonides)

Tööstusharu organisatsioonide loetelu
Riiklike postiteenuste tegevus (kood 2: 53.1)

"ANOPS"
MITMEKESKKONNA ORGANISATSIOON "POSTLIKU SIDEKONTOOTORITE OPERATSIOONIDE EELNÕU"
TIN: 7705517143
Aadress: 115054, Moskva, Pyatnitskaya UL, D.71 / 5, STR.2

AO "DELIVERY SERVICE"
JOONIKOMPLEKT "TARNIMISE TEENUS"
TIN: 1215117392
Aadress: G YOSHKAR-OLA, UL YAKOVA ESHPAYA, D 156, A

CJSC "VESTPOST"
Suletud aktsiaselts "VESTPOST"
TIN: 7825342551
Aadress: Saint-Petersburg, Prospe Nevsky, 86

CJSC "VIP - KURJER"
Suletud aktsiaselts "VIP - KURJER"
TIN: 6952016566
Aadress: 170001, TVERI PIIRKOND, TVER G, SPARTAK STR. 42B

CJSC "SDT"
Suletud aktsiaselts "Kaug-kauplemise teenus"
TIN: 7729655061
Aadress: 142180, Moskva PIIRKOND, Podolsk, Klimovski md, INDUSTRIAL STR, 11

JSC "Delivery Service"
Suletud aktsiaselts "Delivery Service"
INN: 2004002644
Aadress: 364021, CHECHEN RESP, GROZNY G, TUCHINA STR., 18, -, -

CJSC "TELETS"
Suletud aktsiaselts "TELETS"
TIN: 7725589844
Aadress: 115432, Moskva, Lõuna haldusüksus, Danilovski piirkond, UL LOBANOVA, D 8

CJSC PSK "ÕIGUSLIKUD AADRESSID" ei kehti
SULETUD aktsiaselts POST-SEKRETÄRIST "ÕIGUSLIKUD AADRESSID"
TIN: 7710639348
Aadress: 125047, Moskva, TVER-YAMSKAYA 4. STREET, 2/11

Mari El Vabariigi KP "Kullerite eriteenus
Mari Vabariigi Vabariigi riiklik ettevõte "Kullerteenused"
TIN: 1215154316
Aadress: Mari Vabariigi Vabariik, 424036, Yoshkar-Ola, Krasnoarmeyskaya St., 44

Ltd.
KINNISVARALDUSVÕIME FIRMAST "RUSSIAN EXPRESS MAIL"
TIN: 7727728677
Aadress: 117452, Moskva, Lõuna-Lääne haldusüksus, Zyuzino ringkond, Balaklava prospekt, 16, bld. 2

LLC "ALTAY EXPRESS"
KINDLUSTUSVALDKOND "ALTAI EXPRESS"
TIN: 2221068843
Aadress: Y BARNAUL, VICTORY AREA, D 8A

OOO "MERIDIAN" ei tööta
Piiratud vastutusega ühing "MERIDIAN"
TIN: 6454090133
Aadress: 410054, SARATOV OBL, SARATOV G, ASTRAHHANI STREET, 22/36

LLC "SKIFY"
PIIRATUD VASTUTUSEGA ÜHISKOND "SKIFY"
TIN: 2301040667
Aadress: KRASNODAR TERRITORY, ANAPA, ST HIGHWAY SUPSEKHSKY, D 87

LLC "101 DOCUMENT" ei kehti
Piiratud vastutusega ühing "101 DOCUMENT"
TIN: 7810836526
Aadress: 196158, SAINT-PETERSBURG G, PULKOVSKAYA UL, 8, 2, 98

LLC "2E"
KOHUSTUSLIKKU PIIRANGUD ETTEVÕTJA "2E"
TIN: 1121018445
Aadress: 167026, KOMI RESP, SYKTYVKAR G, SLAVY UL, D 8.

LLC "A-MEGA Trans"
KINDLUSTUSVALDKONNAS "A-MEGA Trans"
TIN: 6501211839
Aadress: 693000, SAKHALIINA PIIRKOND, SOUTH SAKHALINSK G, CARLA MARX STR 32, 410

LLC "ABN BUSINESS SERVICE" ei kehti
Piiratud vastutusega ühiskond "ABN BUSINESS SERVICE"
TIN: 7733604045
Aadress: 125371, Moskva, Volokolamsky SH, 116

LLC "Subscriber Press"
KOHUSTUSLIKU VÄÄRTPABERI ETTEVÕTT "Subscriber Press"
TIN: 7701959292
Aadress: 101000, Moskva, ARKHANGELSKY PER, 9, STR.1, OF.6

LLC "Absolute-Express"
KINDLUSTUSVALDKONNAS "Absolute-Express"
TIN: 5407478336
Aadress: 630007, NOVOSIBIRSK PIIRKOND, NOVOSIBIRSK, STR. KOMMUNIST, 7 VARUSTUS 5

LLC "AVA Club" ei kehti
KINDLUSTUSVALDKONNAS "AVA KLUBI"
TIN: 7722784396
Aadress: 111116, Moskva, KRASNOZARMENNAYA STR., 19

Avangard LLC
KINDLUSTUSVÄÄRSE ÜHISKONNA "AVANGARD"
TIN: 6311126198
Aadress: 443070, Samara piirkond, Samara, Zheleznodorozhny piirkond, Partizanskaya tänav, 88, ruum 32

Avangard LLC ei tööta
KINDLUSTUSVÄÄRSE ÜHISKONNA "AVANGARD"
TIN: 7838461556
Aadress: 190031, SAINT-PETERSBURG G, Moskva PR-CT, 12, LEATER B, ROOM 7-N

LLC "AVANPOST-EXPRESS" ei kehti
Piiratud vastutusega ühing "AVANPOST-EXPRESS"
TIN: 0274153094
Aadress: 450022, BASHKORTOSTAN RESP, UFA G, GURYEVSKAYA STR 41A

LLC "Avanta Group"
KINDLUSTUSVALDKONNAS "Avanta Group"
TIN: 7734666076
Aadress: 123182, MOSKOW G, AVIATION STR., 68

LLC "AVANTAZH-KUR'ER" ei tööta
KOHUSTUSLIK PIIRKOND "Avantage-COURIER"
TIN: 7705918071
Aadress: 119017, Moskva, KLIMENTOVSKY PER, 9/1

OOO "AVB" ei tööta
KINDLUSTUSVALDKONNAS "AVB"
TIN: 5407474525
Aadress: 630099, NOVOSIBIRSK REGION, NOVOSIBIRSK, STR STRUKTUUR, 1

LLC "Aviation Communication" ei kehti
KINDLUSTUSVALDKONNAS "AIR COMMUNICATION"
TIN: 7743877309
Aadress: MOSCOW, ULYANOVSKAYA STR., D 43, CORP 4

LLC "AVIKOM"
KOHUSTUSLIKU ÜHISKOND "AVIKOM"
TIN: 7705806963
Aadress: 140000, Moskva piirkond, GOLFERS, HLEBAZAVODSKAYA TUP, HOUSE 3.

LLC "Auto-element"
Piiratud vastutusega äriühing "Auto-element"
TIN: 1658079509
Aadress: Kazan, UL VOLGOGRAD D 12..

Avtodrive LLC
KINDLUSTUSVALDKOND "Avtodrive"
TIN: 7802717733
Aadress: 194291, Peterburi piirkond, Vyborgski piirkond, Sosnovski munitsipaal, SANTYAGO DE CUBA STR., 8 KORP 2..

OKVED 2 2018 koodide dekodeerimisega tegevuse tüübi järgi

Me esindame OKVED 2 2016, dekodeerides kõiki majandustegevuse koode. Kvalifitseerijat tuleb hoida käsikirjaliselt kõigi registreerimismeetmetega. Oleme lihtsustanud koodide valimise protsessi, nii et ressurss pole mitte ainult kasulik, vaid ka mugav.

Õigusaktidega ei määrata trahve selle eest, et organisatsiooni asutamisdokumentides sisalduv OKVED vorm ei vasta tema tegeliku majandustegevuse liikidele. Peale oma peamise ettevõtte saate valida mitme täiendava tegevusega. Nende arv ei ole piiratud, kuid ei ole soovitatav valida rohkem kui 30. Seda selgitab asjaolu, et töötajate FSS-i sissemaksed määratakse kindlaks traumaatilise tegevusega. Igal ajal saate muuta registreeritud koodide loendit. Kuid pidage meeles, OKVED-i järgi tegevuskoodi valimine, et mõned põhilised ja lisatüübid vajavad litsentsimist. Samuti pidage meeles, et teie valitud koodil peab olema vähemalt 4 numbrit. Siit leiate OKVEDi täieliku nimekirja, millel on võimalus otsida.

Juhised teenuse kasutamiseks

OKVEDi leidmiseks sisestage otsingukastist oma tegevusliigile vastav märksõna (näiteks "kaubandus") ja programm valib teile kõik sobivad koodid nime või kirjelduse järgi, mida see sõna kasutatakse. Teil on võimalik valida soovitud OKVEDi tüübid, klõpsates tärnil (selle vajutamisel eemaldatakse loendist kood). Kui muudate meelt ja soovite otsingutulemust kustutada, klõpsake aknas "Valitud OKVED-koodid" ristlõikega.

Selleks saate nimekirja valitud koode vahetada, klõpsata vastaval real ja ilma hiirenupudeta vabastada rea ​​õigesse kohta. Meie veebikataloogis on dekodeeritav OKVED. Selle printimiseks klõpsake parempoolses aknas "Prindi" ja valige soovitud valikud. Võite kopeerida kogu koodiloendi ja kleepida selle taotlusvormi, milleks klõpsa "Kopeeri". Kui soovite kustutada kogu OKVEDi valitud nimekirja ja alustada otsingut uuesti, klõpsake "Kustuta". Teenuse põhilehele naasmiseks klõpsake ülaosas OKVEDi hüperlingi ja otsingutulemused ei kao.

Kasutad viitekoodi OKVED alates 11. juulist 2016.

Juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate riiklikuks registreerimiseks kasutage kuni 11. juulini 2016 OKVED 2 (OK 029-2014 (NACE REED 2)). See on esitatud sellel lehel.

Koodid pole valitud

Meie teenus võimaldab teil soovitud tulemust kiiresti saada isegi siis, kui te ei tea, milline OKVED-kood sobib teie tegevusele. Kasutage lihtsalt märksõnaotsingut. Samuti on mugav vaadata meie online-klassifikaatorit klasside ja jaotistega, mis on rühmitatud teemaatiliselt. Võite teha koodide nimekirja mis tahes järjekorras. Neil kõigil on üksikasjalik kirjeldus. Neid saab trükkida, kopeerida ja kleepida otse taotlusvormi. Loodame, et meie teenus on säästnud teie aega ja vaeva. Oleksime tänulikud teie tagasiside eest tema töö kohta.

OKVED kood 53 - postiteenused ja kulleriteenused

- Postiteenused ja kulleriteenused

Kood OKVED 53: postiteenused ja kulleriteenused

Sellesse rühma kuuluvad:

 • - Posti- ja kulleriteenistus, nagu pikap, transport ja kirjade ja pakkide erinevates kohtades, kohalike ja kullerteenus, samuti tegevuste rakendamiseks postiteenuse rahaülekandeid

See OKVED-kood sisaldab järgmist:

53.1 - riiklike postiteenuste tegevus

★ 53.10 - Riiklike postiteenuste tegevus

Sellesse rühma kuuluvad:
- tegevuse postiteenuse avaliku teenuse osutamine ühe või mitme konkreetse teenuse pakkujad: teenuste vastuvõtmise, edastamise, tarnimise (tarne) erinevate kirjalikke aruandeid, esemete, kaupade postisaadetistesse (riigisisene ja rahvusvaheline)
Sellesse gruppi kuuluvad ka:
- Muud avalik-posti teenuse tagamiseks vajalikud ühise teenuse kohustusi, näiteks: saatmise kirjavahetus, saates postipakkide, ajalehtede edastamine ja muud perioodikaväljaanded, posti- rahaülekandeid, tarne ja pensionide maksmiseks ja kasu, saavad, laadimine, sorteerimine, Transport, tarne, tarne kodumaiste ja rahvusvaheliste mail riiklikud postiteenistused (transport võib olla isiklik (era) transpordi või ühistransport), kogumise tähed, maatükid, muud postkasti postkontorid, postkontorid ja kodus (organisatsioonides)
Sellesse gruppi ei kuulu:
- posti hoiuste ja postipanga hoiustega seotud tegevused, vt 64.19

★ 53.10.1 - Ajalehtede ja muude perioodiliste väljaannete saadetistega seotud postitööd

Sellesse rühma kuuluvad:
- riigisiseste ja rahvusvaheliste ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodiliste väljaannete kogumine (vastuvõtmine), vedu ja kättetoimetamine

★ 53.10.2 - kirjavahetuse edastamine postiteenuste valdkonnas

Sellesse rühma kuuluvad:
- vastuvõtt (kogumine), transport, tarne (üleandmist), postkaardid, kirjade, pakkide väikepakendis, kotid "M", pimedatele mõeldud, postituste "Väljumised 1. klassi" postiteenuse "Multikonvert" pidev teenuste üldotstarbeline posti teenuse

★ 53.10.3 - postisaadetiste postitamisega seotud postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:
- Postiteenuste osutatavate pakkide, kottide, kastide, konteinerite ja muude postisaadetiste vastuvõtmine, töötlemine (sortimine), vedu, kättetoimetamine (kohaletoimetamine)

★ 53.10.4 - Täiendavad postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:
- kirjavahetuse, postipakkide, EMS saadetiste, postisaadetiste vastuvõtmise, saatmise, kohaletoimetamise (kättetoimetamine) lisateenused

★ 53.10.9 - Muud postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:
- postiülekanded;
- pensionide ja hüvitiste saamine ja maksmine;
- perioodiliste väljaannete tellimine, mida teostavad riiklikud postioperaatorid
Sellesse gruppi ei kuulu:
- Posti mittesularahaliste arvelduste (zhiroshchetami) ja postipanga hoiustega seotud tegevused ning postiteenuste osutajate muud finantstegevus, vt 64.19.

53.2 - muud postiteenused ja kulleriteenused

★ 53.20 - muud postiteenused ja kulleriteenused

Sellesse rühma kuuluvad:
- peale-, sorteerimine, transportimine ja kättetoimetamine (kodumaine või rahvusvaheline) posti ja sõnumite (e) pakette postiteenuse tegutsevad vastavalt kehtestatud teenuse kohustusi;
- postiteenuse osutamise teenused maja saatmiseks
E-posti võib vedada era- (era-) transpordi või ühistranspordi kaudu.
Sellesse gruppi kuuluvad ka:
- kohaletoimetamise teenused
Sellesse gruppi ei kuulu:
- kaubavedu, vaata (vastavalt transpordiliigile): 49,20, 49,41, 50,20, 50,40, 51,21, 51,22

★ 53.20.1 - eriline postiteenus

Sellesse rühma kuuluvad:
- Aktiivsus saamisest, töötlemise, säilitamise, transportimise, tarnimise (tarne) relvastatud valvurid postituste riigisaladust sisaldavate, äri-, ameti- ja muude saladusi seadusega kaitstud, samuti kõrge väärtusega esemeid (raha- ja valuutaturu vara, väärtpabereid, jne)

★ 53.20.2 - Kullerteenused

★ 53.20.21 - föderaalse kulleriteadete tegevus

Sellesse rühma kuuluvad:
- tegevused, et tagada erilise tähtsusega esemete, salajaste, salajaste ja muude ametlike esemete ohutus ja kiire kohaletoimetamine riigi ja riigi tasandil

★ 53.20.22 - kullerpostid ja postiteenused

Sellesse rühma kuuluvad:
- Vene Föderatsiooni relvajõudude salajase posti ja telegrammide vastuvõtmise ja saatmise (saatmise) tagamiseks

★ 53.20.29 - muud postitööd, mis ei kuulu teistesse gruppidesse

★ 53.20.31 - Kulleriteenused erinevate transpordiliikide jaoks

★ 53.20.32 - Tegevused maja toidule kohaletoimetamiseks

★ 53.20.39 - muud kulleriteenused

OKVED

Põhitegevuse valimisel kaaluge:

Selleks, et valida õige tegevusala, on vaja mõnda punkti kaaluda:

Kas valitud tegevus kuulub litsentsimisele või mitte. Kui põhitüübi tegevus kuulub sundlitsentsile, siis on selline tegevus keelatud ilma litsentsita. Vaadake litsentsitud tegevuste loendit.

Juriidilise isiku õiguslik vorm. Mõned tegevused ei sobi teatud organisatsioonilistel ja õiguslikel vormidel. Näiteks ei saa audiitorühingut luua avatud aktsiaseltsi vormis.

OKVED 2

Kas teil on küsimusi sertifitseerimise kohta?

Kasutage tagasisidevormi!
Hankige tasuta konsultatsioon kvalifitseeritud spetsialistist!

Viktoriin

Võtke registreerimissertifikaadi allahindlus

Navigeerimine (ainult missiooninumbrid)

Viis täidetud 5 ülesannist 0

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Teave

Te olete juba testi sooritanud. Te ei saa seda uuesti käivitada.

Katse alustamiseks peate sisse logima või registreeruma.

Selle alustamiseks peate täitma järgmised testid:

Tulemused

Õiged vastused: 0 5-st

Rubriigid

 1. Rubriik 0%

Teie soodustus arvutatakse ja saadetakse teie e-posti aadressile!

Ühelt viktoriinilt saab allahindlust kasutada ainult üks kord.

Mitmete viktoriinide tulemused ei ole kumulatiivsed.

Top